Webwinkels

Webwinkels (webshops)
Zowel consumenten als ondernemers kopen steeds vaker goederen en diensten in een webwinkel. Het opzetten van een webwinkel is ook niet zo ingewikkeld.
Voor verkoop via internet gelden echter bijzondere bepalingen. Dit zijn met name informatieverplichtingen en eisen die worden gesteld aan digitale communicatie. Verder worden consumenten extra beschermd bij aankopen via internet. De Autoriteit Consument en Markt ziet toe op naleving van deze eisen. Wanneer een webwinkel zich niet aan de eisen houdt kan de ACM boetes opleggen en een webwinkel verplichten tot aanpassing

Welke juridische documenten zijn relevant voor een webwinkel:

Algemene voorwaarden
Omdat de wet specifieke eisen stelt aan overeenkomsten die via e- commerce / op afstand tot stand komen, moeten de algemene voorwaarden daar ook aan zijn aangepast.
Daarnaast maakt de wet een onderscheid tussen overeenkomsten met consumenten en met ondernemers. Consumenten worden extra beschermd. Bij overeenkomsten met ondernemers mag soms van die extra bescherming worden afgezien. Bv het herroepingsrecht; het recht om zonder opgave van redenen kosteloos een product terug te sturen. Dit recht is verplicht bij overeenkomsten met consumenten. Niet bij ondernemers.
In algemene voorwaarden moet dit allemaal goed zijn verwerkt.

Disclaimer
Een disclaimer is een poging om de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik door de bezoeker van de website te beperken of uit te sluiten. Het is de vraag of dit lukt omdat een disclaimer een eenzijdige verklaring blijft. De bezoeker hoeft de tekst van een disclaimer niet te accepteren. En dus is de waarde van een disclaimer beperkt.
De waarde van een disclaimer zit hem met name in de informatie die verstrekt wordt aan de bezoeker en waar de bezoeker kennis van had kunnen nemen. Daar kan een beroep op worden gedaan in een poging om aansprakelijkheid af te wijzen.

Privacyverklaring
Een privacyverklaring is verplicht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op grond van deze wet moet je in een privacyverklaring aangeven welke (persoons-)gegevens je van de klant verzamelt, met welk doel op welke wijze deze gegevens zijn beveiligd. Een klant heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van hem worden bewaard. Wanneer iets niet klopt kan de klant vragen om fouten te corrigeren of de gegevens te verwijderen.
Daarom moet in een privacyverklaring zijn opgenomen:

  • uw bedrijfsnaam en contactgegevens
  • een beschrijving van welke persoonsgegevens u verzamelt en met welk doel
  • hoe u de persoonsgegevens beveiligt tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Cookieverklaring
In een cookieverklaring geeft u aan welke bestandjes (cookies) u bij de bezoeker plaatst en wat het doel daarvan is. Voor het gebruik van een aantal type cookies moet (nog) toestemming worden verleend door de bezoeker van de website.

Onze advocaten kunnen u adviseren bij:

  • het opstellen van algemene voorwaarden, disclaimers, privacyverklaring, cookieverklaring voor webwinkels / webshops
  • een check of een website voldoet aan de eisen die de wetgeving (burgerlijk wetboek, telecommunicatiewet, wet bescherming persoonsgegevens) stelt
  • geschillen over aankopen via een webwinkel

Gepubliceerde artikelen:

"Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?" 18-06-2021
"Boete voor electronicabedrijven voor mededelingen over garantie" 22-07-2013
"De uitlating op internet dat webwinkel Sports 24 oplichters lijken, is niet onrechtmatig" 22-07-2013
"Boete cookie" 22-07-2013
"Oplichtster webshops veroordeeld door strafrechter" 22-07-2013
"Webwinkel kan succesvol claim afweren met beroep op algemene voorwaarden" 03-09-2013

Onze specialisten

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Robin Verhoef
Hester van den Broek
Miriam van Ruijven
Marlies Hol
Stan Elsendoorn
Britt van den Branden
Mustafa Kahya
Frederick Droppert
Remco de Jong
Hub Dohmen
Yvonne Vetjens
Karlijn van der Meule
Jody Esveldt
Robbert van de Ven
Robin de Hoon