Weet bij nieuwbouw van de BENG!

08 jan 2021
BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen

Met de BENG wordt de verplichting om energieneutraal te bouwen, een verplichting die overeenkomstig artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 al sinds 2015 voor overheidsgebouwen geldt, uitgebreid naar andere gebruiksfuncties.

Fact Friday BENG

 

 

 

 

 

Voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, geldt dat de omgevings­vergunningaanvraag vanaf 1 januari 2021 moet voldoen aan de zogeheten BENG-eisen. Het gaat om nieuwe bouwregels ter zake van de maximale energiebehoefte (BENG 1), het fossiele energiegebruik (BENG 2) en het opwekken van hernieuwbare energie van gebouwen (BENG 3).

De BENG-eisen staan in het Bouwbesluit

Rik Wevers