Wel in gesprek met de burgemeester, maar geen zienswijze ingediend? Jammer, maar helaas!

11 nov 2014

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 november 2014 [zaaknummer 201309344/1/R2] geoordeeld over een bestemmingsplan. Een van de beroepschriften werd bij voorbaat ter zijde geschoven.

In dit geval heeft iemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te stellen. maar bleek dat dezelfde persoon geen zienswijze tegen het ontwerpplan had ingediend. Het verweer van haar is dat zij over de betreffende materie in overleg was met de burgemeester. Wil je in beroep je stem laten horen, dan zal je tegen het ontwerpplan wel een zienswijze moeten hebben ingediend. Uitzonderingen daargelaten. Was hier sprake van zo’n uitzondering?

 

Helaas. De Afdeling bestuursrechtspraak is onverbiddelijk. Geoordeeld wordt dat er geen rechtvaardiging is gelegen in het feit dat zij niet op de hoogte was van de terinzagelegging van het ontwerpplan en dat zij in een gesprek met de burgemeester tijdens de periode van terinzagelegging daar niet op is gewezen.

 

De rechter controleert nog wel of volgens de wettelijke regels het ontwerpplan bekend is gemaakt. En dat is het geval. Dus vist zij achter het net. Haar opmerkingen ten aanzien van het bestemmingsplan worden in beroep niet meer inhoudelijk behandeld.

Ook als zij inhoudelijke onjuistheden kan aanwijzen in het bestemmingsplan zal haar dat normaal gesproken niet meer helpen. De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft een uitspraak gedaan, waar zij het mee zal moeten doen.

De komende jaren hoeft zij natuurlijk niet bij de pakken neer te gaan zitten. Als zij een bepaalde wens heeft over de invulling van een perceel grond, bijvoorbeeld voor een woning, en dat nu niet direct kan omdat het bestemmingsplan dat niet toelaat is er wellicht wel een pleister te vinden, als de gemeente daar beleidsmatig geen bezwaar tegen heeft. Maar dan zal er wel een procedure doorlopen moeten worden.

Het is daarom beter te voorkomen dan te genezen. Het bestuursprocesrecht is een pad vol valkuilen. Je moet daarom bij de tocht over dit pad erg goed blijven opletten. Een moment van onachtzaamheid is voldoende om in de valkuil te tuimelen.

advocaat te Den Bosch, Eindhoven en Tilburg

BG.legal