Wie heeft recht op de domeinnaam?

07 nov 2019

Het recht op domeinnamen is niet in de wet geregeld. Toch zijn er verschillende tools om te bepalen wie er recht heeft op een domeinnaam. Die tools worden vooral gebruikt op het moment dat partijen discussiëren over de vraag wie “eigenaar” van een domeinnaam is. Want: wie eigenaar is, mag te allen tijde beschikken over de domeinnaam.

Eerder gaf ik al antwoord op de vraag hoe moet worden omgegaan met het gebruik van merken in domeinnamen. Als aanvulling hierop geef ik in deze blog antwoord op de volgende vragen:

  1. Wanneer heb ik recht op een domeinnaam?
  2. Wat als een ander mijn domeinnaam registreert. Ben ik dan nog rechthebbende?
  3. Wat als er meerdere partijen zijn betrokken bij de (registratie van) de domeinnaam? Wie is dan rechthebbende?

Deze vragen zal ik hierna beantwoorden.

Wanneer ben ik eigenaar?

Zoals gezegd bevat de Nederlandse wet geen regels over domeinnamen. Daarom is de Stichting Internet Domeinnaam registratie Nederland (oftewel: SIDN) in het leven geroepen. Het SIDN registreert alle .nl domeinnamen. Als je gebruik wil maken van een .nl domeinnaam, moet je deze eerst bij het SIDN registreren. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je sluit als het ware een overeenkomst met het SIDN.

Iedere domeinnaam kan maar één keer worden geregistreerd, en dus maar door één iemand worden gebruikt. Voor het gebruik van de domeinnaam moet aan het SIDN een vergoeding worden betaald. Zo lang er wordt betaald, bestaat het gebruiksrecht op de domeinnaam. Dit kan dus oneindig lang zijn.

De organisatie of persoon die in het register van het SIDN als “houder” staat geregistreerd, is eigenaar van de domeinnaam. In beginsel wordt daar althans vanuit gegaan.

Maar soms geeft het register een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dit zien we vaak gebeuren als de rechthebbende niet zelf de domeinnaam heeft geregistreerd, maar de registratie uit handen heeft gegeven aan een derde partij. Bijvoorbeeld aan een gespecialiseerd bureau die de registratie voltooit, de betaling verzorgt en daarmee ook de jaarlijkse verlening regelt.

Als je de registratie van de domeinnaam uit handen hebt gegeven. Wie is dan rechthebbende op de domeinnaam?

Ben ik rechthebbende, als een ander mijn domeinnaam registreert?

Stel, je hebt een andere partij de opdracht hebt gegeven om een domeinnaam te registreren. Dat doet die partij voor jou. Jij betaalt daar ook voor. Er komt dan een overeenkomst van opdracht tot stand.

Als er sprake is van een dergelijke overeenkomst van opdracht, wordt jij rechthebbende op de domeinnaam. De andere partij is de tussenpersoon. Dit wordt ook zo in het register van het SIDN omschreven. De tussenpersoon wordt de “registrar” genoemd. De registrar heeft niet de rechten op de domeinnaam gekregen. Jij bent, als opdrachtgever, de eigenaar van de domeinnaam. Ook jouw gegevens worden daarom in het register opgenomen.

Hierdoor is het voor de buitenwereld duidelijk dat er een tussenpersoon is die de registratie etc. heeft geregeld, maar dat de domeinnaam zelf toekomt aan een andere organisatie of persoon.

In de meeste gevallen gaat dit goed. Maar soms ook niet. Dan registreert de tussenpersoon de domeinnaam bijvoorbeeld op zijn eigen naam, in plaats van op de naam van de opdrachtgever. Hoewel de opdrachtgever de rekening netjes betaalt, wordt de registrator toch als rechthebbende in het register vermeld. En omdat we in beginsel uitgaan van de gegevens uit het register, sta je als opdrachtgever met 1-0 achter.

Ben je dan je rechten op de domeinnaam kwijt? Nee. Je kunt overdracht van de domeinnaam vorderen. Daarbij kun je aantonen dat de domeinnaam eigenlijk op jouw naam had moeten worden geregistreerd. Dat er een opdracht is gegeven aan de tussenpersoon voor het registreren van de domeinnaam, en dat daar ook steeds voor is betaald.

Uiteindelijk kan de domeinnaam dan alsnog overgezet worden naar de juiste organisatie of persoon.

Wat als er meerdere partijen betrokken zijn bij de domeinnaam?

Ten slotte is er nog de situatie waarbij meerdere partijen zijn betrokken bij de registratie van een domeinnaam. Dit zie je bijvoorbeeld als er wordt samengewerkt aan een project. Aan het project werken verschillende partijen mee. Zij willen samen één website lanceren met daarop informatie over het project. En dus moet er één domeinnaam worden geregistreerd.

De vraag is dan wie de rechten op de domeinnaam krijgt. Degene die de domeinnaam registreert? Degene die de website onderhoudt? Of komt de domeinnaam aan het samenwerkingsverband als geheel toe? Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar de omstandigheden van het geval.

Ook hierbij is het register van het SIDN van belang. De eerste stap is om te onderzoeken wie er als houder staat geregistreerd. Maar dat is niet het enige aspect waaraan wordt getoetst. Ook kijken we naar:

  • Wie de website onderhoudt;
  • Welke afspraken de samenwerkende partijen over de domeinnaam hebben gemaakt;
  • Op welke Cloud server de website draait;
  • Is de organisatie/persoon die de domeinnaam heeft geregistreerd lid van het projectteam?
  • Wordt de domeinnaam gebruikt ten behoeve van het project?

Uit deze afwegingen kan volgen dat een organisatie of persoon de domeinnaam heeft geregistreerd in zijn hoedanigheid als lid van het projectteam. In dat geval kan een rechter toch oordelen dat de domeinnaam toekomt aan het samenwerkingsverband. En dus niet aan de organisatie of persoon op wiens naam die de domeinnaam is geregistreerd. Ter illustratie verwijs ik naar een uitspraak van de rechtbank Amsterdam over het Stichting Bosch Research and Conservation Project.

Conclusie

De vraag aan wie de rechten op een domeinnaam toekomen kan verschillend worden beantwoord. Het antwoord is mede afhankelijk van het aantal partijen dat bij de registratie van de domeinnaam betrokken is. Desalniettemin kan het register van het SIDN steeds als uitgangspunt worden genomen. Degene die in het register als domeinnaamhouder staat geregistreerd, wordt geacht rechthebbende te zijn.

Zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in domeinnamen? In of rondom Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch of Tilburg? Neem dan vrijblijvend contact op met Anique van de Kerkhof via Kerkhof@bg.legal of 088 141 08 32.

Anique van de Kerkhof

Contact

Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
Wees de copycats voor!
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
Lees meer
Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
Lees meer
Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
Lees meer
RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
Lees meer
Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
Lees meer
Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
Lees meer
Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
Lees meer
Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
Lees meer
Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
Lees meer
Software / data overeenkomsten
Lees meer
Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
Lees meer
Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
Lees meer
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
Lees meer
Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
Lees meer
Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
Lees meer
Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
Lees meer
De lessen uit Dragons’ Den
Lees meer
Waarom Rumag auteursrechtinbreuk maakt
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
Checklist verpakken van producten
Lees meer
Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
Lees meer
Primark versus Dr. Martens
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Intellectueel eigendomsrecht
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
Auteursrecht
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
Lees meer
Fashion & Design
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
Lees meer
Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
Bescherming winkelinterieur
Lees meer
Is het interieur van een winkel beschermd?
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
IT-recht
Lees meer
Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
Lees meer
Farma, Health en Life Sciences
Lees meer
BG.tech
Lees meer