Zorgverleners opgelet, patiënten hebben meer rechten gekregen!

10 aug 2017

 

De zorg in Nederland is aan strenge regels gebonden. Dat geldt voor diverse terreinen, en is op zichzelf beschouwd een goede zaak. Keerzijde van de medaille is echter dat zorginstellingen vaak met zoveel regels te maken krijgen dat men door de bomen het bos niet meer dreigt te zien. Voor wat betreft de omgang met patiëntgegevens, geldt dat zeker.

Ik wil u graag wijzen op een recente wetswijziging. Het betreft een aanscherping van de rechten van patiënten in zorgrelaties. Dat leidt er onder meer toe dat er sinds afgelopen 1 juli een aantal extra rechten voor cliënten zijn ingevoerd en dat er vanaf 1 juli 2020 nog een aantal [verdergaande] verplichtingen op zorginstellingen zullen gaan rusten.

Om u te helpen door de bomen het bos te blijven zien, heb ik een document met aanvullende toelichting gemaakt [memo nieuwe privacyregels voor zorginstellingen] en daarnaast voeg ik de factsheet van de Rijksoverheid toe. Die laatste geeft veel informatie, maar niet alles is even duidelijk.

Ik ben ervan overtuigd dat u met beide documenten een goed overzicht hebt van de nieuwe plichten en dat u deze kunt gebruiken om uw organisatie, indien nodig, aan de wet te laten voldoen.

Mocht u hier inhoudelijke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

BG.legal