Tien dingen die je moet weten over het gewijzigde wetsvoorstel partneralimentatie

14 jun 2018

Al vanaf 19 juni 2015 leek het of er een wijziging van de wet inzake de partneralimentatie zou komen. Na kritiek door o.a. de Raad van State en uit het werkveld, hebben de VVD, de PVDA en D66 deze week een ingrijpende vereenvoudiging van het wetsvoorstel ingediend. Hieronder een opsomming van 10 dingen die je over het wetsvoorstel partneralimentatie moet weten.

1. Het is nog niet van kracht! Eerst moet het door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen worden als wet. Je kunt er dus geen beroep op doen in lopende procedures. Het geldt alleen voor de nieuwe gevallen nadat de wet van kracht is.

2. Als het wetsvoorstel is aangenomen en de wet dus tot stand komt duurt de partneralimentatie in principe maximaal 5 jaar.

3. Er gelden twee uitzonderingssituaties:
- Heb je jonge kinderen? Dan geldt een maximale termijn van 12 jaar (einddatum als het jongste kind 12 jaar is).

4. Uitzonderingssituatie 2:
- Ben je 10 jaar jonger dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd en ben je langdurig gehuwd, dan kan de maximale termijn van 10 jaar gelden  (tot het bereiken van de  AOW-leeftijd).

5. Behoefte en draagkracht blijven uitgangspunt bij het bepalen van de partneralimentatie. Wat kan je zelf verdienen en wat kan de ander bijdragen.

6. In de rechtspraak is er al een tendens om als uitgangspunt te nemen: “ieder de eigen broek ophouden”.

7. Omstandigheden van het geval blijven meetellen, er komt een hardheidsclausule waar een beroep op gedaan kan worden. De rechter beslist dan of verlenging van de termijn mogelijk is..

8. Een slimme meid is op de toekomst voorbereid, en dat geldt natuurlijk ook voor jongens.

9. Denk dus vooruit! Verdeel zorgtaken onderling zodat ieder de eigen baan/carrière kan blijven voortzetten, ook tijdens het huwelijk.

10. Woon je samen? Dan ligt er in de wet niets vast over een alimentatieverplichting. Ook in de toekomst niet. Wil je wel een alimentatieverplichting overeenkomen? Dat kan, maar dat moeten partijen dan zelf doen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Liedeke Floris.