AI Risk Assessment

Op Europees niveau wordt er gewerkt aan een wet specifiek voor AI, de AI Act. In dit voorstel worden er bepaalde soorten AI-systemen aangewezen als hoog-risico. Voor deze systemen wil de EU een Conformity Assessment verplicht stellen. Als een voorloper daarvan bieden wij de AI Risk Assessment aan.

Wat is het?

In de AI Act wordt er voor bepaalde AI-systemen een Conformity Assessment verplicht gesteld. Die is bedoeld om te controleren of een AI-systeem aan alle eisen van de AI Act voldoet. Als voorloper hierop bieden wij een AI Risk Assessment aan, waarmee uw AI-systeem gecontroleerd wordt op risico’s.

In de Risk Assessment wordt het AI-systeem en het ontwikkelingsproces onder de loep genomen, met als doel om te zorgen dat het systeem:

  • Juridisch compliant;
  • Ethisch; en
  • Technisch robuust is.

We doen dit aan de hand van een gestructureerde Assessment procedure die uiteindelijk verschillende documenten oplevert. Na een succesvolle AI Risk Assessment krijgt u:

  • Een rapport van de procedure.
  • Een samenvattende datasheet, die later kan worden ingediend bij een database voor AI-systemen.
  • Een scorekaart, die u eventueel openbaar kunt maken.

Met deze informatie kunt u aan uw klanten en aan betrokkenen laten zien dat u zich bezig houdt met de kwaliteit van uw AI-systemen en dat u actief maatregelen neemt om risico’s tegen te gaan.

Hoe werkt een AI Risk Assessment?

  • In een kennismakingsgesprek bespreken we uw project en de stappen van de Risk Assessment;
  • Op basis van het gesprek bereiden wij de Risk Assessment voor;
  • We voeren de Risk Assessment samen met u of een team van belanghebbenden uit;
  • Als eindproduct leveren wij een rapport af op basis van de Risk Assessment waarin de datasheet en de scorekaart als bijlages zijn opgenomen.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met Frederick Droppert of Jos van der Wijst met vragen over de AI Risk Assessment en de kosten die eraan verbonden zijn. Ook kunt u het onderstaande contactformulier invullen.

Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) nodig?

Frederick Droppert nieuw 1