De verkoop en verpanding van data

De vraag naar data neemt toe. Data wordt op grote schaal in samenwerkingsverbanden verkregen en gedeeld. Daarnaast bieden verschillende ondernemingen ook data te koop aan. Hoe gaat zijn verkoop in zijn werking? En als data zoveel waarde heeft, kan ik het dan ook verpanden?

Overdracht

De omstandigheid dat data geen goed is volgens de wet, maakt dat data niet in wettelijke zin niet kan worden overgedragen. Dit betekent echter niet dat data niet kan overgaan op een andere partij. Data wordt verzameld op gegevensdragers. Deze gegevensdragers zijn wel een goed volgens de wet en kunnen dus zonder problemen worden overgedragen. Zonder de data zou de gegevensdrager echter niet veel waard zijn. Bij een overdracht zullen dus bepaalde eigenschappen toegeschreven moeten worden aan de gegevensdrager, namelijk de specifieke data die de andere partij wens te ontvangen. Deze eigenschappen zullen nauwkeurig moeten worden omschreven in de overeenkomst waarbij data beschikbaar wordt gesteld aan een andere partij.

Verkoop en verpanding

De mogelijkheid om dus bepaalde eigenschappen aan een gegevensdrager toe te schrijven, maakt dat data op deze wijze kan worden verkocht, gedeeld of in licentie kan worden gegeven. Dit gebeurt in de praktijk zelfs veelvuldig. Over de vraag of data op voornoemde wijze ook kan worden verpand, bestaat minder duidelijkheid. Hier lijken toch ook praktische problemen een rol te spelen, namelijk het feit dat data vaak in meerdere kopieën op verschillende gegevensdragers bestaat.

Onze specialisten

Jos van der Wijst
Gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens
Lees meer
Eigendom op data
Lees meer
BG.legal team is geselecteerd als eerste reserve voor Grand Challenge AI
Lees meer
De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
Lees meer
Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
Lees meer
DUO lanceert synthetische dataset
Lees meer
Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
Lees meer
EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
Lees meer
AI regulatory sandboxes en data
Lees meer
Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
Lees meer
European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
Lees meer
Keuzes bij cloud services
Lees meer
Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
Lees meer
Uber-chauffeurs nu ook werknemers
Lees meer
Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
Lees meer
Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
Lees meer
Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
Lees meer
Risico check voor AI toepassingen
Lees meer
Een AI-systeem als baas?
Lees meer
IE in de holding
Lees meer
Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
Lees meer
De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
Lees meer
Software as a Service: grip op data
Lees meer
Het delen van data en vertrouwelijkheid
Lees meer
Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
Lees meer
Reclame maken voor corona zelftesten
Lees meer
Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
Lees meer
SyRI wetgeving in strijd met EVRM
Lees meer
Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
Lees meer
Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
Lees meer
Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
Lees meer
Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
Lees meer
Algoritme via Detachering
Lees meer
Algoritme als Software
Lees meer
Auteursrechten & Artificial Intelligence
Lees meer
Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
Lees meer
Algoritme als een Dienst
Lees meer
Van wie is het model?
Lees meer
Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
Lees meer
Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Software / data overeenkomsten
Lees meer
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
Lees meer
Databankenrecht
Lees meer
Checklist data sharing agreement
Lees meer
Data en ethiek
Lees meer
Het delen van data
Lees meer
De bescherming van data
Lees meer
Het eigendom van data
Lees meer
Data
Lees meer
Privacyrecht
Lees meer
BG.tech
Lees meer
Vacatures
Lees meer