De verkoop en verpanding van data

De vraag naar data neemt toe. Data wordt op grote schaal in samenwerkingsverbanden verkregen en gedeeld. Daarnaast bieden verschillende ondernemingen ook data te koop aan. Hoe gaat zijn verkoop in zijn werking? En als data zoveel waarde heeft, kan ik het dan ook verpanden?

Overdracht

De omstandigheid dat data geen goed is volgens de wet, maakt dat data niet in wettelijke zin niet kan worden overgedragen. Dit betekent echter niet dat data niet kan overgaan op een andere partij. Data wordt verzameld op gegevensdragers. Deze gegevensdragers zijn wel een goed volgens de wet en kunnen dus zonder problemen worden overgedragen. Zonder de data zou de gegevensdrager echter niet veel waard zijn. Bij een overdracht zullen dus bepaalde eigenschappen toegeschreven moeten worden aan de gegevensdrager, namelijk de specifieke data die de andere partij wens te ontvangen. Deze eigenschappen zullen nauwkeurig moeten worden omschreven in de overeenkomst waarbij data beschikbaar wordt gesteld aan een andere partij.

Verkoop en verpanding

De mogelijkheid om dus bepaalde eigenschappen aan een gegevensdrager toe te schrijven, maakt dat data op deze wijze kan worden verkocht, gedeeld of in licentie kan worden gegeven. Dit gebeurt in de praktijk zelfs veelvuldig. Over de vraag of data op voornoemde wijze ook kan worden verpand, bestaat minder duidelijkheid. Hier lijken toch ook praktische problemen een rol te spelen, namelijk het feit dat data vaak in meerdere kopieën op verschillende gegevensdragers bestaat.

Onze specialisten

Jos van der Wijst
Jelle Beerens