Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?

23 jul 2019

In de ogen van de werkgever disfunctioneert de werknemer, maar je kunt niet zomaar van de werknemer af. Daarvoor moet er eerst ‘disfunctioneren dossier’ worden opgebouwd. Waar moet een dergelijk dossier aan voldoen? En waar kijkt een rechter naar als die het dossier toetst?

Gelukkig heeft de Hoge Raad recent een aantal gezichtspunten gegeven, die meer duidelijkheid kunnen verschaffen aan zowel werkgever als werknemer.

De Hoge Raad geeft -onder meer- de navolgende gezichtspunten over de opbouw en de beoordeling van een ‘disfunctioneren dossier’:

  • Schriftelijke vastlegging van het traject;
  • Kijk naar de aard, inhoud en het niveau van de functie;
  • De opleiding en ervaring van de werknemer speelt mee, bij de beoordeling;
  • De duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat werknemer daarvan [schriftelijk] op de hoogte is gesteld;
  • De duur van het dienstverband;
  • Wat is er in het verleden ondernomen tot verbeteren van het functioneren;
  • De mate waarin werknemer openstaat voor kritiek;
  • De eigen inzet van de werknemer voor verbetering;
  • Het nemen van initiatief van werkgever en werknemer.

Met bovengenoemde gezichtspunten heeft de Hoge Raad getracht weer enige duidelijkheid te geven over het correct aangaan van een disfunctioneren traject en de beoordeling er van. Zowel werkgever als werknemer moeten hiermee verder uit de voeten en het zal dus vooral moeten worden ingevuld naar alle omstandigheden van het geval.

BG.legal kan u daarbij helpen!