Energierecht

Verduurzaming van de samenleving wordt steeds belangrijker. De ontwikkelingen binnen de energiesector volgen elkaar snel op. Hergebruik, het opwekken van duurzame energie en verduurzaming van vastgoed heeft al veel prioriteit. Maar er zijn tal van nieuwe initiatieven die bijdragen aan verdere verduurzaming van de samenleving. Dat laat onverlet dat ook de traditionele energiebronnen nog steeds relevant zijn.

Deze nieuwe ontwikkelingen veranderen de markt. Met die ontwikkelingen neemt ook de behoefte aan ondersteuning bij de juridische aspecten toe. Nieuwe initiatieven en technologieën nopen tot nieuwe wet- en regelgeving. Bovendien worden veel ondernemers geconfronteerd met noodzakelijke en verplichte verduurzaming van hun bedrijfsprocessen en vastgoed.

De wet- en regelgeving is vaak technisch en specifiek. BG.legal focust zich op het energierecht in brede zin en beschikt over de vereiste knowhow om elk juridisch vraagstuk op te lossen en in een kans om te zetten. De energiesector overschrijdt de grenzen van de traditionele rechtsgebieden. Door onze brede juridische kennis op de relevante rechtsgebieden kunnen wij snel en adequaat inspringen op de actuele ontwikkelingen. Niet alleen voor energiecoöperaties, ondernemers die specifiek actief zijn binnen de energiebranche, maar ook voor ondernemers en particulieren die geconfronteerd worden met de gevolgen van verduurzaming van de samenleving.