Inspraak verplicht bij natuurvergunning

23 jul 2021

Deze verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn. In de Wet natuurbescherming (Wnb) is deze verplichting niet goed geïmplementeerd. Deze wet regelt immers niet dat voorafgaand aan het nemen van een besluit op aanvraag inspraak wordt geboden.

natuurvergunning

 

 

 

 

 

 

 

Overheden voorzien overigens wel al vaak in inspraak voorafgaand aan het verlenen van een natuurvergunning. Echter, uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 juli 2021 blijkt dat die inspraak niet vrijblijvend maar verplicht is.

Rik Wevers