BG.vastgoed

Na jaren van crisis zitten de sectoren Bouw en Vastgoed weer in de lift. Maar er is wel het nodige gebeurd in deze van oorsprong traditioneel ingestelde branches. De tijden zijn veranderd. Niet alleen de samenleving, maar ook de wijze waarop omgegaan wordt met de beperkt beschikbare ruimte en met [her]bestemming van bestaand vastgoed. Maar ook met duurzaamheid/sustainability en met de inzet van duurzame energiebronnen in de bebouwde omgeving. Er wordt weer meer gedacht vanuit de vraag en niet vanuit het aanbod. Dus meer vanuit de behoefte van de gebruiker van vastgoed en van de omgeving.

Door toepassing van gebouwelijke automatisering [voorheen domotica], simulatiemodellen en digitale technologie kunnen voorzieningen en functies beter afgestemd worden op gebruiksgemak en leefbaarheid. Ook efficiency en kostenbesparing spelen daarbij een rol. Niet alleen voor de gebruiker, maar tijdens het bouwproces ook voor de bouwer. Die heeft er belang bij dat het bouwproject binnen de beschikbare tijd en met zo min mogelijk faalkosten gerealiseerd wordt.

Dit totale fascinerende proces van gebieds- en projectontwikkeling tot ontwerp en realisatie vraagt om andere communicatie met meer interactie en ook om andere samenwerkingsvormen. Daarbij verschuiven de traditionele rollen en komt het vaker voor dat in (bouw)teamverband wordt samengewerkt omdat een turnkey oplossing geboden moet worden.

Vastgoed in de praktijk

BG.vastgoed betreft een team van advocaten die vanuit verschillende expertises werken voor de hele bouw- en vastgoedketen. Onder meer voor projectontwikkelaars, architecten, [bouwmanagement]adviesbureaus, bouwers/aannemers, makelaars, vastgoedeigenaren en voor vastgoedbeheerders. Maar ook voor gemeentes en verenigingen van eigenaren.

Daarbij wordt nauw samengewerkt met de teams van BG.zorg, BG.energie en BG.tech. Voor wat betreft laatstgenoemd team kan daarbij gedacht worden aan de toepassing van digitale technologie, aan automatisering, [big] data en aan algoritmes. Voor wat betreft BG.energie kan gedacht worden aan WKO-systemen, zon- en windenergie, nul op de meter woningen en BREEAM. BG.zorg ondersteunt bij vraagstukken als scheiden van wonen en zorg.

Het team van BG.vastgoed denkt mee, ontzorgt en staat bij. Geschillen lossen we bij voorkeur buiten de rechtszaal op. Soms lukt dat niet. In die gevallen hebben we ervaring met procedures bij zowel de civiele rechter, de bestuursrechter als de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het team van BG.vastgoed ondersteunt dus van initiatief, de ontwikkeling en realisatie tot het uiteindelijke beheer van vastgoed.

Denk daarbij aan:
 • Project- en gebiedsontwikkeling en omgevingsrecht
  • Welke vergunningen zijn nodig op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht [Wabo]?
  • Biedt de zogenaamde Kruimelgevallenregeling de mogelijkheid om op korte termijn een vergunning via de reguliere procedure te krijgen?
  • Welke mogelijkheden biedt de Kruimelgevallenregeling voor herbestemming van vastgoed of tijdelijk gebruik?
  • Anterieure overeenkomsten met gemeentes, samenwerkingsovereenkomsten, realisatie- en/of ontwikkelingsovereenkomsten.
 • Aanbestedingsrecht en vragen over staatssteun
 • Aannemingsovereenkomsten en bouwrecht
  • Denk aan aannemingsovereenkomsten, turnkey bouwovereenkomsten, de bouwteamovereenkomst en aan de toepasselijke algemene voorwaarden zoals de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011;
  • Discussies over de scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid, meer en minderwerk, kostenverhogende omstandigheden, termijnsverlenging en oplevering.

Wij zoeken daarbij naar kansen en mogelijkheden. Ook wanneer dat betekent dat wij buiten onze eigen expertise moeten kijken. We hebben dan snel geschakeld met een collega van BG.legal met een andere expertise. Dat leidt vaak tot andere invalshoeken en verrassende oplossingen voor onze cliënten.

BG.vastgoed

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op