Ernstig nekletsel tijdens gymongeval. Is de school aansprakelijk?

15 nov 2018

Tijdens de gymles raakt een meisje onwel tijdens een stoeispel. Later blijkt dat zij ernstig nekletsel heeft opgelopen. Een operatie blijkt noodzakelijk; een tussenwervel tussen de vierde en vijfde halswervel wordt verwijderd. Gevolg: het meisje is hierdoor voor 80-100% arbeidsongeschikt geworden in de zin van de Wajong. Is de school aansprakelijk voor het ongeval?

Tijdens het spel moeten de leerlingen op hun knieën op een mat tegenover elkaar te zitten en elkaar proberen van die mat af te duwen. Men kan zich hierbij voorstellen dat veelvuldig lichaamscontact hierbij plaatsvindt. Er zullen dan ook maatregelen getroffen moeten worden ter voorkoming van letsel.

Voor de rechter in deze zaak waren de volgende feiten voor de beoordeling van belang:

  • Het was de eerste keer dat de leerlingen het stoeispel zouden gaan doen. Dit is een extra reden om de oefening goed voor te bereiden en te instrueren. Dit was niet voldoende gedaan.
  • Het meisje werd tegenover een jongen gezet die fysiek sterker is en op kickboxen zat.
  • Het stoeien vond op 5 matten tegelijkertijd plaats. De lerares kon onmogelijk elke mat tegelijkertijd voldoende in de gaten houden.
  • Er waren geen duidelijke [veiligheids]instructies vooraf gegeven. Het was niet duidelijk welke stoeihandelingen wel en welke niet toegestaan waren.

De rechter oordeelde in dit geval dat er onvoldoende maatregelen waren getroffen om de kans op letsel zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De gymlerares heeft daarom onrechtmatig gehandeld. De school, als werkgever van de gymlerares, werd aansprakelijk gesteld en diende de schade te vergoeden.

Dit artikel is gepubliceerd in "De Uitstraling", november 2018.