EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data

28 mrt 2022

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een principeakkoord bereikt over het uitwisselen van data. Het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (hierna: ‘TADPF’) zou de overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en de VS weer mogelijk moeten maken.

In 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) het oude framework (het EU-VS-Privacy Shield) ongeldig verklaard.[1] Het is nu enkel mogelijk om persoonsgegevens met partijen in de VS te delen, indien er gebruik wordt gemaakt van modelcontracten (SCC’s) en men aanvullende waarborgen heeft getroffen om een passend beschermingsniveau te garanderen. Door de verstrekkende surveillance wet- en regelgeving in de VS, bleek het in de praktijk echter vrijwel onmogelijk te zijn om een passend beschermingsniveau te garanderen.

Uitwisselen data

Er is nog weinig bekend over de inhoud van de deal. In een persbericht van de Europese Commissie worden enkel wat hoofdlijnen uiteengezet:

  • Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten zullen slechts toegang kunnen krijgen tot bepaalde gegevensstromen, wanneer dit noodzakelijk is voor de nationale veiligheid. De Amerikaanse autoriteiten zullen eveneens procedures moeten implementeren waarmee effectief toezicht kan worden gehouden op de naleving van de nieuwe privacy standaarden.
  • Er zal een nieuwe, tweeledige rechtsingang worden opgezet, waar Europeanen terechtkunnen met hun klachten over de ongeoorloofde inzage van hun (persoons)gegevens door de Amerikaanse autoriteiten. Een ‘Data Protection Review Court’ zal onderdeel gaan uitmaken van deze rechtsingang.
  • Amerikaanse bedrijven zullen aan strenge eisen moeten voldoen wanneer zij gegevens verwerken die afkomstig zijn uit de Europese Unie. Te denken valt aan het doorlopen van een certificeringstraject bij het Amerikaanse ministerie van Economische zaken.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de volledige tekst van het voorstel nog even op zich laten wachten. Wij zullen de ontwikkelingen echter nauwlettend voor u in de gaten houden.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

[1] HvJEU 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:559 (Schrems II), r.o. 199.