Evaluatie WWZ: meer afwijzingen, maar wel goedkoper

21 jul 2016

 

De Wet Werk en Zekerheid [WWZ] heeft het arbeidsrecht/ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Doel van de WWZ was onder andere dat het arbeidsrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper zou worden. Uit onderzoek van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland [VAAN] en de Vereniging van Arbeidsrecht [VvA] is gebleken dat niet alle doelstellingen zijn bereikt.

 Uit het onderzoek van de VAAN en de VvA blijkt dat de ontbindingsprocedure bij de Rechtbank door het limitatieve grondenstelstel is bemoeilijkt, hetgeen eveneens door de gepubliceerde en niet-gepubliceerde rechtsspraak wordt bevestigd. Zo blijkt uit de niet-gepubliceerde rechtspraak dat voor de WWZ gemiddeld één op de tien ontbindingsverzoeken werd afgewezen, terwijl dit onder de WWZ in gemiddeld vier op de tien het geval is. Uit de niet-gepubliceerde rechtspraak blijkt dat het aantal afwijzingen onder de WWZ is verviervoudigd.

De ontbindingsprocedure is met name bemoeilijkt omdat de mogelijkheid om ontbinding te vragen wegens verschillende onvoldragen redelijke gronden, die tezamen ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt ontbreekt. Er is derhalve behoefte aan een algemene restgrond, die meer open is dan de huidige h-grond, hetwelk neer komt op ruimte voor het billijkheidsoordeel van vóór de WWZ.

Voorts is gebleken dat de instroom van nieuwe zaken bij de Rechtbank laag is gebleven, niet in de laatste plaats omdat er [nog] meer schikkingen worden getroffen onder de WWZ. Het groot aantal alsnog ingetrokken ontbindingsverzoeken sluit bij dit beeld aan.

Overigens heeft de wetgever in ieder geval éénvan haar hoofddoelen bereikt, namelijk het verlagen van ontslagvergoedingen. Uit het evaluatieonderzoek volgt dat het stelsel minder kostbaar is voor werkgevers. Daar staat tegenover dat werkgevers onder het oude recht gebruik konden maken van de UWV-ontslagroute, waarbij geen vergoeding werd toegekend, terwijl nu bij elk ontslag in beginsel de transitievergoeding verschuldigd is. Uit het onderzoek blijkt dat bij schikkingen onder de WWZ in vergelijkbare gevallen een lagere vergoeding wordt overeengekomen dan voor de WWZ.

Wij adviseren u graag over mogelijkheden met betrekking tot het ontslagrecht. Via deze link kunt u het volledige VAAN-VvA evaluatieonderzoek WWZ 2016 lezen.

BG.legal