Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht

16 mrt 2021

Na de  Playboy vs. GeenStijl saga over de naaktfoto’s van Britt Dekker, laat het Europese Hof (HvJ) van Justitie zich opnieuw uit over hyperlinks en het auteursrecht. In de zaak tussen Playboy en Geenstijl oordeelde het HvJ dat GeenStijl auteursrechtinbreuk had gepleegd door het plaatsen van hyperlinks naar de gelekte foto’s van Playboy. Dit werd een omslagpunt van de op dat moment heersende rechtspraak dat het gebruik van hyperlinks geen auteursrechtinbreuk opleverden.

Playboy vs. GeenStijl

Wat was er gebeurd? GeenStijl had op haar website hyperlinks geplaatst naar een website van een derde partij waarop gelekte Playboy foto’s van Britt Dekker werden getoond. In de procedure werd eerder geoordeeld dat dit geen auteursrechtinbreuk opleverde, omdat de foto’s al openbaar beschikbaar waren.  Het hyperlinken naar de foto’s kon dan ook geen auteursrechtinbreuk (althans niet door GeenStijl) opleveren. Enkel een zogezegde ‘nieuwe mededeling’ zou auteursrechtinbreuk opleveren. Daar was geen sprake van, aldus de lagere rechters.

De Hoge Raad legde echter Prejudiciële vragen voor aan het HvJ. Het HvJ oordeelde anders. Er was wél sprake van een ‘nieuwe mededeling’ aangezien de foto’s toegankelijk werden gemaakt voor ander publiek dan waarvoor deze (vanuit het perspectief van de auteur) bedoeld zijn, namelijk de betalende lezer van Playboy. Er was dus wél sprake van auteursrechtinbreuk. Daarbij was ook relevant dat de partij die de hyperlink plaatst wetenschap moet hebben dat de content waar die hyperlink naar verwijst illegaal is geplaatst (dat wil zeggen zonder toestemming van de auteur, in dit geval Playboy). Deze wetenschap kan volgens het HvJ worden aangenomen als de partij die de hyperlink plaatst een winstoogmerk heeft. In het geval van GeenStijl was daarvan sprake.

Framed hyperlinks

Framed hyperlinken houdt kort gezegd in dat originele content, zoals een tekst of afbeelding, op een andere website wordt geplaatst door deze in een ‘frame’ weer te geven. Dit frame linkt door naar de content op de originele website.

In het arrest van 9 maart 2021 heeft het HvJ de vrijheid om gebruik te maken van hyperlinks, in dit geval ‘framed hyperlinks’ (verder) beperkt. Of van de andere kant bekeken, het recht van de auteur verruimd.

Het geschil dat aan het HvJ werd voorgelegd was als volgt. Het betrof een geschil tussen VG Bild-Kunst (een Duitse collectieve beheersorganisatie op het gebied van beheer van auteursrechten) en de Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hierna SPK (een Duitse stichting voor cultureel erfgoed).

VG Bild-Kunst wenste een samenwerking aan te gaan met SPK, waarbij zij een gebruiksrecht aan SPK zou verstrekken om afbeeldingen van kunstwerken op haar website te plaatsen. In de licentieovereenkomst wenste VG Bild-Kunst een verplichting op te nemen dat SPK doeltreffende technische voorzieningen zou treffen om te voorkomen dat derden voornoemde afbeeldingen konden ‘framen’.  Dit weigerde SPK, omdat zij van mening was dat dit vanuit auteursrechtelijk oogpunt onredelijk zou zijn. Hyperlinken naar vrij toegankelijke content zou immers toegestaan  zijn.

Oordeel HvJ

Het verplichten van het treffen van doeltreffende maatregelen om framing door derden (dus niet zijnde licentiehouders) te voorkomen lijkt echter wél te zijn geoorloofd.

Dit volgt uit de overweging van het HvJ dat er sprake is van een ‘nieuwe mededeling’ als een derde een (framed) hyperlink plaatst naar content waarvoor juist maatregelen zijn getroffen om het hyperlinken naar die content te voorkomen. Indien een derde partij toch een hyperlink naar die (beschermde) content plaatst of de beschermingsmaatregelen weet te omzeilen, maakt hij of zij auteursrechtinbreuk. De derde partij kan er onder die omstandigheden immers niet vanuit gaan dat de auteur toestemming heeft gegeven de content verder vrij toegankelijk te maken.

Conclusie

Naast de voorwaarden zoals geformuleerd in de Playboy vs. GeenStijl dien je ook te letten op het volgende. Ook als de content vrij toegankelijk is, mag je niet zonder meer (framed) hyperlinken naar de content van een ander.

Indien er beschermingsmaatregelen zijn genomen tegen het verder verspreiden van de content, moet hieruit worden afgeleid dat de auteur geen toestemming geeft de content (verder) te verspreiden. Doe je dit toch, dan kan de auteur jou aanspreken op auteursrechtinbreuk.

Vragen?

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frédérique Kuiper via kuiper@bg.legal

 

  Contact

   Uber-chauffeurs nu ook werknemers
   Lees meer
   Merken op verzenddozen: mag dat wel?
   Lees meer
   Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
   Lees meer
   Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
   Lees meer
   Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
   Lees meer
   Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
   Lees meer
   Wie is aansprakelijk bij een ransomaanval?
   Lees meer
   Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
   Lees meer
   Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
   Lees meer
   Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
   Lees meer
   Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
   Lees meer
   Risico check voor AI toepassingen
   Lees meer
   AI-systeem als uitvinder?
   Lees meer
   Een AI-systeem als baas?
   Lees meer
   IE in de holding
   Lees meer
   Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
   Lees meer
   Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
   Lees meer
   Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
   Lees meer
   Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
   Lees meer
   EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
   Lees meer
   Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
   Lees meer
   Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
   Lees meer
   Software as a Service: grip op data
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
   Lees meer
   Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
   Lees meer
   Het delen van data en vertrouwelijkheid
   Lees meer
   Drowned in the sun
   Lees meer
   Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
   Lees meer
   Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
   Lees meer
   Later als ik groot ben..
   Lees meer
   Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
   Lees meer
   Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
   Lees meer
   Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
   Lees meer
   Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
   Lees meer
   SyRI wetgeving in strijd met EVRM
   Lees meer
   Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
   Lees meer
   Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
   Lees meer
   Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
   Lees meer
   Doorhaling van een merkregistratie
   Lees meer
   Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
   Lees meer
   Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
   Lees meer
   Opzetten modelabel: waar moet je aan denken?
   Lees meer
   Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
   Lees meer
   Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
   Lees meer
   Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
   Lees meer
   Algoritme via Detachering
   Lees meer
   Algoritme als Software
   Lees meer
   Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
   Lees meer
   Auteursrechten & Artificial Intelligence
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Positiemerk: kan je dat beschermen?
   Lees meer
   Algoritme als een Dienst
   Lees meer
   Van wie is het model?
   Lees meer
   Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
   Lees meer
   Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
   Lees meer
   Wees de copycats voor!
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
   Lees meer
   Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
   Lees meer
   Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
   Lees meer
   Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
   Lees meer
   De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
   Lees meer
   RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
   Lees meer
   Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
   Lees meer
   BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
   Lees meer
   Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
   Lees meer
   Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
   Lees meer
   Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
   Lees meer
   Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
   Lees meer
   Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
   Lees meer
   Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
   Lees meer
   Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
   Lees meer
   Nieuwsbrief Tech - meld je aan
   Lees meer
   De lessen uit Dragons’ Den
   Lees meer
   Waarom Rumag auteursrechtinbreuk maakt
   Lees meer
   NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
   Lees meer
   Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
   Lees meer
   Primark versus Dr. Martens
   Lees meer
   De roep om het vrijgeven van voertuigdata
   Lees meer
   Domeinnamen
   Lees meer
   Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
   Lees meer
   Auteursrecht
   Lees meer
   Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
   Lees meer
   Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
   Lees meer
   Fashion & Design
   Lees meer
   Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   Wie heeft recht op de domeinnaam?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
   Lees meer
   Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
   Lees meer
   Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
   Lees meer
   Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
   Lees meer
   Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
   Lees meer
   Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
   Lees meer
   Auteursrecht op website(teksten)
   Lees meer
   Bescherming winkelinterieur
   Lees meer
   Is het interieur van een winkel beschermd?
   Lees meer
   Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
   Lees meer
   Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   Doordacht samenwerken geeft meer macht
   Lees meer
   Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
   Lees meer
   Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
   Lees meer
   Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
   Lees meer
   Inbreuk op merken in de beauty branche
   Lees meer
   Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   BG.tech
   Lees meer
   Vacatures
   Lees meer