Kan Holland’s Next Top Model smartengeld claimen?

27 mrt 2012

Ananda Marchildon, winnares van Holland’s Next Top Model, heeft haar prijs die bestond uit een modellencontract met MTA Models ter waarde van € 75.000,00 via een rechtszaak met succes opgeëist.

Afbeelding

Dat was nodig omdat Elite in 2010 Ananda [en andere modellen] van MTA Models is gaan vertegenwoordigen, maar vervolgens beëindigde Elite de samenwerking met Ananda vanwege de heupomvang van Ananda. Deze was 2 cm teveel aldus Elite. Ananda mocht er echter op vertrouwen dat het contract tussen Ananda en MTA ook tussen haar en Elite gold.

MTA en Elite moeten daarom een schadevergoeding betalen. Tot de eenzijdige beëindiging van het contract heeft Anada ongeveer € 10.000,00 verdiend. Zij kreeg daarom door de rechter € 65.000,00 toegewezen.

In het algemeen heeft een benadeelde recht op vermogenschade. Vermogensschade is schade die concreet in geld is uit te drukken, dus materiële schade. De rechter heeft dit in de zaak van Ananda vastgesteld op € 65.000,00, de misgelopen inkomsten bij Elite.

Ook smartengeld?
Volgens de wet heeft een benadeelde ook recht op schadevergoeding voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. Dit betreft dus smartengeld of immateriële schade.
De wet geeft, in het kort, drie mogelijkheden aan voor toekenning van smartengeld:
1. Als de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen
2. [1] als de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, [2] in zijn eer of goede naam is geschaad [3]of op andere wijze in zijn persoon is aangetast.
3. als het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

1. Oogmerk
De eerste mogelijkheid valt af voor Ananda. Immers MTA ging er ook vanuit dat Ananda een samenwerkingverband bij Elite zou krijgen [en behouden]. MTA had niet het oogmerk om Ananda te benadelen. Integendeel; het werk als model bij Elite was juist de hoofdprijs van de modellenwedstrijd door SBS.

2.2 In eer of goede naam is aangetast
Bij deze vorm van schade valt vooral te denken aan gevallen van belediging en laster. Of hiervan sprake is is zonder volledig dossier niet over te oordelen. Het bekend worden van een heupomvang van 92 cm lijkt in ieder geval niet belastend; menig vrouw zou er jaloers op zijn. Wel wellicht aantasting goede naam in die zin dat Ananda mogelijk niet geschikt zou zijn voor model, in ieder geval in de ogen van Elite.

2.3 Op andere wijze in zijn persoon aangetast
Uiteindelijk kan je spreken van twee categorieën persoonsaantasting. Namelijk geestelijk letsel en schending van persoonlijkheidsrechten. Geestelijk letsel kan worden aangemerkt als aantasting in de persoon. Het is denkbaar dat onder omstandigheden ook een zakelijk geschil kan leiden tot psychische beschadiging. En wel zodanig dat gesproken kan worden van aantasting van de persoon. Ananda had de modellenwedstrijd van SBS gewonnen en mocht er dan ook van uitgaan dat zij het Top model was naar wie gezocht werd en waarmee ze dus haar inkomen [voorlopig] kon verwerven. Ananda is door modellenbureau MTA een samenwerking met Elite voorgehouden voor een periode van 3 jaar, een glansrijke start voor een carrière als model. Nu Elite de samenwerking vroegtijdig beëindigt op grond van het feit dat de heupomvang van Ananda 2 cm boven de standaardnorm van Elite uitkomt, kan dit een behoorlijke impact op Ananda hebben. De overeenkomst tot het modellenwerk is al in 2008 gesloten. In 2010 liet Elite weten de relatie met Ananda per direct te beëindigen. Ananda had op dat moment nog maar € 10.000,00 verdiend en is dus jaren tot de uitspraak in de recente rechtszaak geconfronteerd met deze vervelende ‘heupomvangdiscussie’.

Dat Elite de samenwerking onterecht beëindigt kan je ook zien als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en kan naast vergoeding van smartengeld ook leiden tot schade zoals het mislopen van een [andere] werkkring.

In ieder geval kan het onrechtmatig beëindigen van de overeenkomst leiden tot aantasting in de persoon die recht geeft op vergoeding van smartengeld.

Dit artikel is geplaatst in "De Uitstraling" d.d. 24 maart 2012