Ketenregeling

01 apr 2012

De huidige ketenregeling [tot 1 juli 2015] kenmerkt zich door de rekensom 3 x 3 x 3. Dat houdt in dat gedurende 3 jaar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar mogen opvolgen met een maximale tussenliggende periode van 3 maanden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestaat. De nieuwe ketenregeling wordt 2 x 3 x 6. Dat houdt vanaf 1 juli 2015 in dat gedurende 2 jaar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten, met tussenposes van maximaal zes maanden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan.

Bij cao kan van deze regeling worden afgeweken, maar dat is een stuk beperkter dan voor 1 juli 2015 het geval is.

Tip: Gelet op de ketenregel kan het verstandig zijn om te werken met twee arbeidsovereenkomsten van acht maanden en een arbeidsovereenkomst van zeven maanden [met proeftijd], zodat na 23 maanden de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, zonder dat daarbij een transitievergoeding is verschuldigd en ook nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

 

BG.legal