Kun je afspraken over partneralimentatie maken voordat je gaat trouwen?

12 sep 2013

Steeds meer aanstaande echtgenoten stellen huwelijkse voorwaarden op voordat zij gaan trouwen, en willen daarin ook andere afspraken neerleggen dan alleen de verdeling van geld en goederen.
Omdat familierechtadvocaten als geen ander weten welke problemen er kunnen rijzen na een echtscheiding, gaan ook steeds meer aanstaande echtgenoten vóór hun huwelijk praten met een familierechtadvocaat.
Wij krijgen dan ook wel de vraag of er een voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst kan worden gesloten.

Op grond van twee uitspraken van de Hoge Raad, uit 1980 en 1996, wordt aangenomen dat het in ieder geval mogelijk is om voor het huwelijk een partneralimentatieverplichting af te spreken die gelijk is aan of hoger dan de wettelijke alimentatieverplichting.
Maar in veel gevallen zal het juist de bedoeling zijn om voor het trouwen af te spreken dat er geen of minder partneralimentatie hoeft te worden betaald bij een eventuele scheiding.
Tot een aantal jaren geleden was de heersende mening dat het niet mogelijk was zo’n afspraak te maken voor het huwelijk.
Inmiddels lijkt er een ontwikkeling plaats te vinden op dit gebied.
In 2005 heeft de Rechtbank Zwolle een uitspraak gedaan in een situatie dat in de huwelijkse voorwaarden was neergelegd dat er na echtscheiding geen aanspraak zou worden gemaakt op partneralimentatie. De rechtbank gaf aan dat zo’n bepaling in bepaalde gevallen geldig zou kunnen zijn.
Daarnaast zijn de maatschappelijke opvattingen rond partneralimentatie aan het veranderen. Er gaan stemmen op om een kortere maximale alimentatieduur dan de huidige 12 jaar te hanteren. Ook zijn er steeds minder [ex-]echtelieden volledig economisch afhankelijk van elkaar.
Indien u zo’n afspraak in uw huwelijkse voorwaarden wil opnemen, is het wel van groot belang dat daarbij goed wordt omschreven waaróm deze afspraak wordt gemaakt. Een duidelijke en uitvoerige considerans bij zo’n overeenkomst kan maken dat een rechter na echtscheiding vindt dat er inderdaad in uw geval geen alimentatieplicht is.

BG.legal