Merkgebruik bij import producten en doorverkoop

15 jul 2020

Wij krijgen veel vragen over het gebruiken van merken voor de promotie van producten. Die vragen zien niet zozeer op het promoten van eigen producten (met een eigen merk), maar meer op het verkopen van andermans producten. Daarom licht ik in dit artikel het juridisch kader toe. Dit doe ik aan de hand van een voorbeeld.

Uitgangspunt

Alleen de houder van een merk mag dat merk gebruiken. Dat is althans het uitgangspunt van de wet. Zo mag alleen Nike het merk ‘Nike’ gebruiken. Als je gebruik wil maken van andermans merk, dan heb je daar toestemming voor nodig.

Maar hoe zit dit als je Nike schoenen wil verkopen? Er zijn drie verschillende situaties denkbaar.

Officiële dealer

Het kan zijn dat je officieel dealer van een merkproduct bent. Je bent dan officieel aangesloten bij het netwerk van dat merk. Je kunt bijvoorbeeld officieel dealer van Nike schoenen in Nederland zijn. Je hebt dan rechtstreeks afspraken met Nike gemaakt over de verkoop van de schoenen. En waarschijnlijk ook over de manier waarop je het merk Nike mag gebruiken.

Als je officieel dealer bent is toestemming (besloten in de gemaakte afspraken) dus vaak de basis van het merkgebruik.

Maar het kan ook zo zijn dat je Nike schoenen wil verkopen, zonder dat je officieel dealer bent. Je hebt geen rechtstreekse zakelijke verhouding met Nike. Je importeert of koopt de producten van een andere organisatie. Mag je dan toch het merk van Nike gebruiken om de schoenen te promoten?

In dat geval maken we onderscheid tussen producten die van buiten en binnen de EU afkomstig zijn.

Import binnen de EU

Als de producten afkomstig zijn uit de EU, dan komt de uitputting van het merk de hoek om kijken. Je koopt of importeert de schoenen bijvoorbeeld van een organisatie die in de EU is gevestigd.

Als het product in eerste instantie met toestemming van de merkhouder op de markt in de EU is gebracht, dan heeft de merkhouder zijn rechten uitgeput. Dit betekent dat de producten vrij mogen worden verhandeld. Alleen met een gegronde reden mag de merkhouder bezwaar maken tegen de doorverkoop van de producten.

Stel, je wil Nike schoenen verkopen via een webshop. Je koopt de schoenen in bij een andere partij die is gevestigd in de EU. Het product is destijds met toestemming van Nike op de Europese markt gebracht. Dan betekent dit dat je het merk Nike mag noemen in jouw webshop en mag gebruiken voor de promotie van de schoenen.

Deze vorm van parallelimport is toegestaan. Ondanks dat een organisatie niet behoort tot een selectief distributienetwerk, mag er toch gebruik worden gemaakt van het merk. Dit geldt dus voor niet-officiële wederverkopers.

Wordt je toch aangesproken door de merkhouder? De bewijslast rust dan op jou. Let er dus op dat de toestemming van de merkhouder herleidbaar is in de keten. En dat je dus kunt aantonen dat de producten legaal op de Europese markt zijn gebracht.

Kun je dat niet herleiden? Maak hier dan op voorhand afspraken over met jouw leverancier. Bijvoorbeeld dat eventuele aansprakelijkheid op de leverancier rust.

Import buiten EU

Een derde mogelijkheid is dat je het product koopt van een partij die buiten de EU is gevestigd. Met andere woorden: de producten zijn nog niet op de Europese markt geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan producten die worden geïmporteerd uit China of de VS.

De eerste vraag die moet worden beantwoord, is of de producten met toestemming van de merkhouder naar de EU worden geëxporteerd. Of dat dit gebeurt buiten de verkoopkanalen van de merkhouder om.

Als de merkhouder hier niet van op de hoogte is, dan is verdere verhandeling van het product en het merkgebruik onrechtmatig. Er zal al snel  sprake zijn van een merkinbreuk waartegen de merkhouder kan optreden. Deze vorm van parallelimport is dus wel inbreuk makend.

Casuïstisch

Per geval moet dus worden beoordeeld of:

  • De producten mogen worden verhandeld;
  • En of daarbij gebruik mag worden gemaakt van het merk van een ander.

Er zijn namelijk uitzonderingen in de jurisprudentie geformuleerd. Niet al het merkgebruik voor de verkoop van producten is toegestaan. Je kunt bijvoorbeeld niet het merk Nike in een nieuwe domeinnaam verwerken. Ook is het niet zomaar mogelijk om een merk Nike als zoekwoord in Google Ads te gebruiken.

Per geval kunnen dus specifieke regels gelden. Het bovenstaande geeft echter een overzicht van de uitgangspunten van de wet.

Heeft u nog vragen over parallelimport en merkgebruik? Neem dan contact met ons op.

BG.legal