Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022

12 nov 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd. Met de alweer derde herziening van de Gids wordt beoogd de buitensporige toepassing bij aanbestedingen van rechtsverwerkingsclausules (ook wel Grossmann-clausules genoemd) te beperken en daarnaast een goede klachtafhandeling te bevorderen.

Gids proportionaliteit

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe Gids proportionaliteit biedt praktische handvatten bij aanbestedingen voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Het gaat daarbij om het evenwicht tussen zo vroeg mogelijk vragen stellen door opdrachtnemers en een redelijke opstelling van opdrachtgevers wat betreft rechtsverwerking. Doel is dat daarmee de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers wordt hersteld.

Voornamelijk hoofdstuk 4 (de aanbestedingsfase) van de nieuwe Gids proportionaliteit is aangepast.

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Gids proportionaliteit in werking.

Rik Wevers