Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?

29 jun 2021

Het zal maar gebeuren: uw merken en handelsnamen staan ineens vermeld op een website waar uw onderneming niets mee te maken heeft. Dit heet zakelijke identiteitsfraude: een ander gebruikt jouw handelsnaam en merk om producten te verkopen of diensten te verlenen. Zeer vervelend, want op deze manier kan jij jouw opgebouwde reputatie in één klap verliezen.

Deze situatie deed zich voor in onderstaande zaak.

Casus

Eiser is Oiltanking Amsterdam BV, een exploitant van o.a. aardolieproducten uit Nederland. Zij bezit wereldwijd verschillende merkregistraties met daarin het woord ‘OILTANKING’ verwerkt. Verweerder is een onderneming uit Nigeria. Zij heeft de domeinnamen oitankinglogistic.nl en oiltankinglogistics.nl geregistreerd. De domeinnamen leiden naar een website, waarop de merken en handelsnamen van eiser worden weergegeven. Bovendien worden ook de contactgegevens van eiser vermeld en worden er valse afspraken gemaakt met derde partijen, namens eiser. Als kers op de taart, blijkt dat de website ook betrokken is bij oplichtingspraktijken.

Eiser vordert overdracht van de domeinnamen. Wat vind het WIPO hiervan?

Bij dergelijke vragen wordt er gekeken naar drie vereisten:

  1. Zijn de domeinnamen identiek of verwarringwekkend overeenstemmend met de merken van eiser?
  2. Heeft verweerder hier een recht of legitiem belang om de domeinnamen te gebruiken?
  3. Heeft verweerder de domeinnamen te kwader trouw gebruikt en geregistreerd?

Aan alle bovenstaande vereisten was voldaan. Dit betekent dat de vordering werd toegewezen en de domeinnamen zullen worden overgedragen aan eiser. De vraag is nu wat dit betekent voor de praktijk.

Mag iemand zomaar het merk van een ander gebruiken?

Nee, onder de meeste omstandigheden niet. Het uitgangspunt is dat het gebruik van een merk zonder toestemming van de merkhouder merkinbreuk oplevert. Wanneer een concurrent gebruikt maakt van het merk van een ander, suggereert zij op deze manier dat er sprake is van een economisch verband tussen hemzelf en de merkhouder. Hier gelden wel een tweetal uitzonderingen. Voor meer informatie verwijs ik naar deze blog.

Wat kan ik tegen identiteitsfraude doen?

Identiteitsfraude is strafbaar. Dit betekent dat je hiervan aangifte bij de politie kan doen. Daarnaast kan je de fraudeur aanpakken op het gebied van het merkenrecht. Zij gebruiken namelijk, zonder geldige grond, jouw merk en plegen daardoor merkinbreuk. Op grond van dit recht, kun jij hiertegen optreden. Wij helpen u hier graag bij.

Conclusie

Heeft u vragen over zakelijke identiteitsfraude of merkinbreuken? Neem dan contact op.

 

BG.legal