Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden

22 jul 2022

Fetakaas, een zoute en ietwat zurig smakende kaas. Bekend als kaas afkomstig uit Griekenland. In Europa weten we dat als we Fetakaas kopen het dan ook daadwerkelijk afkomstig is uit Griekenland. Dit komt doordat de Europese Commissie “Feta” de status van een Beschermend Oorsprongsbenaming (hierna: BOB) heeft toegekend.

Fact oorsprongsbenamingen 1

 

 

 

 

 

 

 

BOB is een kwaliteitslabel welke wordt toegekend aan streekproducten die in een bepaald geografisch gebied geproduceerd, verwerkt én bereid zijn. Tevens moet het streekproduct voldoen aan productspecificaties om de aanduiding te mogen dragen.

Feta in Denemarken?

De Europese Commissie (hierna: EC) hecht grote waarde aan oorsprongsbenamingen die worden beschermd. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het HvJ tussen de EC en het Koninkrijk Denemarken (hierna: Denemarken). De EC is van mening dat Denemarken haar verplichting volgens de Verordening[1], namelijk optreden tegen het gebruik van de aanduiding “Feta” op in Denemarken geproduceerde kaas (bestemd voor derde landen) te voorkomen of te stoppen[2], heeft geschonden.

Echter stelt Denemarken dat de Verordening alleen van toepassing is op producten die worden verkocht binnen de Europese Unie. Het HvJ gaat hier niet in mee. Verwijzend naar verordening nr. 608/2013[3] stelt het HvJ dat BOB’s onder intellectuele eigendomsrechten vallen.

Dit betekent dat een product met een BOB aanduiding vervaardigd in de EU, die niet voldoet aan de toepasselijke vereisten, afbreuk doet aan het intellectueel eigendomsrecht dat die BOB uitmaakt in de EU. Óók als dit product bestemd is voor uitvoer naar derde landen.

Het HvJ concludeert dat Denemarken, door het niet voorkomen of stoppen van het gebruik van de aanduiding Feta voor de producten geproduceerd in Denemarken, niet heeft voldaan aan haar verplichtingen die het heeft op grond van de Verordening.

Kortom, gebruik van een Beschermde Oorsprongsbenaming is verboden als het niet voldoet aan de vereisten, ook als het product bestemd is voor de uitvoer naar derde landen.

Voor vragen over het gebruik van oorsprongsbenamingen kunt u terecht bij leden van onze sectie intellectueel eigendomsrecht.

[1] Verordening nr. 1151/2012

[2] Artikel 13 Verordening nr. 1151/2012

[3] Verordening nr. 608/2013 artikel 2 punt 1 onder d en punt 4 onder a.

Mustafa Kahya nieuw