participatie in innovatief product

17 jul 2012

Afbeelding

Een kapitaalfonds wilde investeren in een onderneming die een innovatief product wilde gaan maken. Het op te richten bedrijf zou vegetarische vleesvervangers gaan maken uit restproducten van de verwerking van groenten. Daarvoor zou het bedrijf gebruik gaan maken van technieken waar octrooien voor waren verleend en waar andere octrooien voor waren aangevraagd. Het bedrijf zou daarnaast gebruik gaan maken van een unieke receptuur voor de verschillende varianten vegetarische vleesvervangers.
Jos van der Wijst heeft voor het kapitaalfonds een onderzoek verricht naar de intellectuele eigendomsrechten: octrooien, auteursrecht [op de receptuur] en merken. Daarbij is onderzocht of er gebreken kleven aan de registratie van de merken, octrooien. Verder is onderzocht op welke wijze de receptuur was beschermd.
Mede op basis van het onderzoek heeft het kapitaalfonds besloten te investeren in het op te richten bedrijf. Jos heeft vervolgens de participatie-overeenkomst, aandeelhoudersovereenkomst en licentie-overeenkomst opgesteld. De participatie is succesvol afgerond en het innovatieve bedrijf gaat een bloeiende toekomst tegemoet.