Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen

25 jun 2021

Participatie onder de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 juli 2022) is vormvrij. De Omgevingswet stelt wel een aantal eisen. De VNG heeft hierover een zogenaamd spiekbriefje participatie Omgevingswet opgesteld.

Fact Friday Omgevingswet

In het spiekbriefje zijn de mogelijke gevolgen en effecten uitgewerkt voor gemaakte keuzes. Het spiekbriefje geeft antwoord op vragen als:

Wat zijn verplichtingen zonder keuzemogelijkheden?

Waar heeft u als gemeente een verplichting met een keuzemogelijkheid?

Waar heeft u keuzes indien het relevant is in uw gemeente?

Waar heeft u geen verplichting, enkel een keuze?

Voor het spiekbriefje Participatie zie https://vng.nl/nieuws/spiekbriefje-participatie-beschikbaar

Rik Wevers