Recordboetes NMa voor vijf thuiszorginstellingen voorlopig van tafel

26 apr 2012

 

Deze maand heeft de Rechtbank Rotterdam in een tweetal uitspraken een streep gezet door boetes die aan een vijftal thuiszorginstellingen door de Nederlandse Mededingingsautoriteit [NMa] waren opgelegd wegens overtreding van het kartelverbod. De NMa had aangenomen dat er concurrentie mogelijk was tussen thuiszorginstellingen zonder echter in voldoende mate te onderzoeken of de afspraken die de thuiszorginstellingen hadden gemaakt geschikt waren om de concurrentie te beperken. Anders gezegd, nu niet is komen vast te staan dat sprake is geweest van mededinging tussen de thuiszorginstellingen, kan evenmin worden vastgesteld dat sprake is geweest van een overtreding van het kartelverbod.

De rechtbank heeft er verder op gewezen dat de NMa niet kan betogen dat in theorie concurrentie mogelijk is en dat om die reden reeds sprake is van verboden mededelingsrechtelijke afspraken.

Hoewel de NMa nog nieuwe beslissingen op bezwaar moet nemen en ook nog tegen de uitspraken van de rechtbank in beroep kan komen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en daar-door de race voor de bewuste thuiszorginstellingen dus zeker nog niet is gelopen, illustreren de uitspraken van de rechtbank wel dat willen samenwerkingsafspraken in de zorg overtreding van het kartelverbod opleveren, meer nodig is dan in algemene zin de aanname dat concurrentie tussen thuiszorginstellingen mogelijk is. Er zal toegespitst op de concrete omstandigheden van de zaak, door de NMa aangetoond moeten worden dat er daadwerkelijk een concurrentie bestaat die vervolgens gefrustreerd wordt door de samenwerkingsafspraken wil het tot succesvolle oplegging van boetes in de zorg kunnen komen.

Zie de volgende uitspraken: AWB 10/4885 alsmede AWB 10/4742 en AWB 10/4883.

BG.legal