Rust er auteursrecht op mijn product?

28 nov 2022

Wanneer rust er auteursrecht op jouw product? Dat is wel handig om te weten voor het geval je een andere partij wilt aanspreken op inbreuk. Als de zaak voor de rechter komt, zou deze bij een slechte onderbouwing van je auteursrecht wel eens kunnen oordelen dat er helemaal geen auteursrecht op jouw product rust…

De drempel is laag, maar…

Om je gerust te stellen: de drempel voor auteursrecht is laag. Maar er zijn wel criteria. In het kort moet er sprake zijn van creatieve keuzes door de maker. In de Nederlandse rechtspraak zegt men dat er sprake moet zijn van een “eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker” (EOK&PS). Hieronder twee voorbeelden over hoe rechters hiermee omgaan.

Voorbeeld 1 uit recente rechtspraak: Philips vs. Hesdo

Philips claimt dat Hesdo inbreuk maakt op haar auteursrecht door flessenwarmers te verkopen die te veel op die van Philips lijken. Philips onderbouwt haar auteursrecht door middel van een opsomming van de creatieve keuzes die ze heeft gemaakt. Hesdo zegt dat er al eerder soortgelijke flessenwarmers bestonden (dus geen oorspronkelijk karakter) en dat de ontwerpkeuzes “functioneel, triviaal dan wel banaal” zijn, dus geen auteursrecht.

De rechter gaat niet mee in het verweer van Hesdo en oordeelt dat er auteursrecht rust op de flessenwarmer: de creatieve door Philips gemaakte keuzes zijn niet in eerdere door Hesdo gepresenteerde flessenwarmers terug te vinden (dus oorspronkelijk) en zijn ook niet functioneel, triviaal of banaal. Belangrijk is hierbij het werk als geheel, niet alleen de afzonderlijke onderdelen. De combinatie van elementen voldoet als geheel aan het EOK&PS-vereiste en vormt daarmee een nieuw auteursrechtelijk beschermd werk.

Voorbeeld 2 uit recente rechtspraak: Personal Protein vs. The Smart Whey

In de volgende procedure, een kort geding, komt de voorzieningenrechter door eenzelfde soort beoordeling tot de omgekeerde conclusie. In dit geval zegt de eiser, Personal Protein, het auteursrecht te hebben op (de concrete uitwerking van) haar concept voor eiwitvoedingsupplementen en verschillende onderdelen daarvan.

Even een uitstapje: op iets dat niet waarneembaar is, kan geen auteursrecht rusten. Dus ideeën en concepten zijn niet beschermd, daarvoor moet je ze eerst concreet uitwerken. 

Wat betreft het uitgewerkte (waarneembare) concept van Personal Protein, zijn de betreffende onderdelen zoals de flesjes, als standaardverpakkingen verkrijgbaar op de markt. Andere onderdelen zijn qua creatieve keuzes zo banaal dat ze niet in aanmerking komen voor auteursrecht. Denk aan het gebruik van kleuren op etiketten, dat in de betreffende markt heel gebruikelijk is. Ook de creatieve keuzes voor de combinatie van al deze onderdelen zijn te banaal. Dus: geen auteursrecht volgens de voorzieningenrechter.

Zorg voor een goede onderbouwing

Bij sommige rechters is het feit dat er niet alleen technische maar ook creatieve keuzes zijn gemaakt, genoeg voor auteursrecht. Andere rechters vinden dat het auteursrecht op een product onderbouwd moeten kunnen worden. Bent u van plan om iemand aan te spreken op auteursrechtinbreuk op uw product? Zorg dan dat u ook het meest basale, het auteursrecht op uw product, kunt onderbouwen.

Wat nu als er geen auteursrecht op jouw product rust?

Rust er geen auteursrecht op jouw product? Dan is er nog geen man overboord. Mogelijk kun je je alsnog beroepen op onrechtmatige daad zoals slaafse nabootsing.

Hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze specialisten!

Yvonne Vetjens 1

  AI, kunst en auteursrecht
  Lees meer
  De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
  Lees meer
  Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie
  Lees meer
  De Nederlandse rechter onbevoegd in geschil over reisdagboek
  Lees meer
  Auteursrechtinbreuk, schadevergoeding en proceskosten
  Lees meer
  De intocht van sinterklaas en het auteursrecht
  Lees meer
  De uitwerking van een concept kan worden beschermd
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
  Lees meer
  Gebruik van TM, ® en © tekens
  Lees meer
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  Geen auteursrechtelijke bescherming op ontwerp
  Lees meer
  Is de vormgeving van een website auteursrechtelijk beschermd?
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  Silhouet sinterklaas: auteursrechtinbreuk met inpakpapier
  Lees meer
  Het decoderen van producten kan onrechtmatig zijn
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
  Lees meer
  Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
  Lees meer
  Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
  Lees meer
  RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
  Lees meer
  Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
  Lees meer
  Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
  Lees meer
  Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
  Lees meer
  Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
  Lees meer
  Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
  Lees meer
  Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
  Lees meer
  De lessen uit Dragons’ Den
  Lees meer
  Waarom Rumag auteursrechtinbreuk maakt
  Lees meer
  Primark versus Dr. Martens
  Lees meer
  Domeinnamen
  Lees meer
  Auteursrecht
  Lees meer
  Fashion & Design
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
  Lees meer
  Auteursrecht op website(teksten)
  Lees meer
  Bescherming winkelinterieur
  Lees meer
  Is het interieur van een winkel beschermd?
  Lees meer
  Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer