Samen een creatief werk gemaakt? Dan zijn afspraken over auteursrecht belangrijk!

24 mrt 2023

Er zijn veel situaties denkbaar waarin mensen samen een creatief werk maken. De drempel voor auteursrecht in Nederland op een dergelijk werk is laag. Dus grote kans dat er dan auteursrecht op jullie werk rust. Maar wie is bij een gezamenlijk werk de auteursrechthebbende en wat mag je als rechthebbende?

Bij een creatief werk dat is gemaakt door meerdere mensen kan er grofweg sprake zijn van drie situaties wat betreft auteursrecht:

  • De makers werken onder supervisie van een artistiek leider of een soortgelijke situatie. De andere personen zijn daarbij slechts de uitvoerders van de intellectuele schepping van deze persoon. Zij hebben zelf geen of een duidelijk ondergeschikte rol in het creatieve proces. De ‘creatieve leider’ is dan auteursrechthebbende.
  • Het werk is gemaakt door meerdere mensen die allemaal een gelijkwaardige rol hebben en die allemaal een duidelijk afgebakend onderdeel van het werk hebben gemaakt. Dan heeft ieder auteursrecht op het eigen deel van het werk. Ieder kan dat deel zelfstandig exploiteren. Maar voor het kunstwerk als geheel moet je onderling toestemming geven. Het is aan te raden dit in een overeenkomst vast te leggen.
  • Het werk is gemaakt door meerdere mensen die allemaal een gelijkwaardige rol hebben en waarbij niet duidelijk is wie wat heeft gedaan en/of samen het werk als een geheel hebben gecreëerd. Dan is er sprake van een gemeenschappelijk auteursrecht, waarbij iedereen auteursrecht op dat ene werk heeft. Ook hier geldt dat je onderling toestemming moet hebben om het werk te kunnen exploiteren. Leg ook dit vast in een overeenkomst.

Stel nu dat er in de laatste twee gevallen auteursrechtinbreuk wordt gepleegd op het gezamenlijke gemaakte werk als geheel. Je hoeft dan niet allemaal achter de inbreukmaker aan. Het is al genoeg als één rechthebbende de inbreukmaker aanspreekt zonder eerst OK te krijgen van de andere rechthebbenden. Zo kun je sneller handelen.

In alle drie van deze gevallen geldt dat je andere afspraken kunt maken over het auteursrecht. Deze afspraken dienen dan wel schriftelijk en ondertekend te worden vastgelegd.

Werken jullie met meerdere personen aan een (creatief) project? Onze specialisten staan voor je klaar om je te helpen met al je vragen over het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Yvonne Vetjens