Unitary Patent en Unified Patent Court eindelijk van start!

02 jun 2023

Er wordt binnen de EU al lange tijd gewerkt aan het harmoniseren van het octrooirecht, onder meer via het Europees octrooiverdrag (EOV). Op 1 juni 2023 is de volgende stap in deze harmonisatieslag gemaakt. Op die datum zijn zowel het unitair octrooi (Unitary Patent) en ‘the Unified Patent Court’ (UPC) in werking getreden.

Unitary Patent

Een Unitary Patent is een octrooi dat geldig is in alle deelnemende EU-lidstaten. Dit maakt EU-brede bescherming van uitvindingen eenvoudiger en goedkoper.

De aanvraag begint – zoals gebruikelijk – bij het Europees Octrooibureau (European Patent Office, EPO). Indien het octrooi wordt verleend, kan men kiezen uit de volgende registratievormen:

I. Unitary Patent: het octrooi is direct geldig in de 17 deelnemende EU-lidstaten.

II. Europees octrooi: het octrooi is pas geldig, wanneer deze is gevalideerd in de desbetreffende EU-lidstaat.

Het nationale validatieproces voor iedere individuele lidstaat is dus bij een Unitary Patent niet meer nodig (met uitzondering van de lidstaten die het verdrag niet hebben ondertekend). Dit maakt het verleningsproces goedkoper en minder tijdrovend.

Unified Patent Court

Er zal een supranationale rechtbank komen die kan beslissen over Unitary Patents en Europese octrooien voor alle landen die onderdeel zijn van het UPC-verdrag.  Op dit moment hebben vijfentwintig lidstaten het verdrag ondertekend, waarvan zeventien het ook hebben geratificeerd. Uitspraken van het UPC gelden voor ieder land dat deel uitmaakt van het UPC-verdrag, waardoor procedures over unitaire octrooien maar één keer hoeven te worden gevoerd.

Een belangrijk detail is dat het UPC niet één rechtbank op één locatie is, maar een verzameling van rechtbanken die verdeeld zijn over de verschillende (deelnemende) EU-landen, welke vervolgens weer zijn opgedeeld in drie divisies: de lokale, regionale en centrale divisie.

Wat betekent de komst van het UPC voor octrooihouders?

Door de invoering van Unitary Patents en het UPC komen houders van ‘klassieke’ Europese octrooien voor een keuze te staan. Wanneer een octrooihouder niets doet, zal het UPC (mede)bevoegd zijn om van geschillen kennis te nemen. De octrooihouder kan er echter ook expliciet voor kiezen om het UPC niet bevoegd te verklaren. Dit wordt ook wel de ‘opt-out’ mogelijkheid genoemd. Voor de octrooihouder verandert er dan vrijwel niets: geschillen over inbreuken en de rechtsgeldigheid van een Europees octrooi kunnen dan nog steeds voor de nationale rechtbanken van de lidstaten worden gebracht.

Welke keuze het meest gunstig is voor de octrooihouder, zal per individueel geval moeten worden beoordeeld. Het voornaamste voordeel van het UPC is gelegen in het feit dat de handhaving van een Unitary Patent eenvoudiger zal zijn: één enkele uitspraak van het UPC is namelijk bindend voor alle aangesloten lidstaten. Tegelijkertijd is hierin ook het grootste nadeel gelegen: wanneer een Unitary Patent door het UPC nietig wordt verklaard, heeft dit gevolgen voor alle 17 aangesloten lidstaten.

Conclusie

De inwerkingtreding van het UPC-verdrag is de volgende stap in de harmonisatie van het Europees octrooirecht. Wilt u weten of een Unitary Patent nuttig voor u is? Neem dan gerust contact op.

Deze blog is geschreven door Robin Verhoef.