Archives

Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer

-

In mei 2019 heeft de Hoge Raad maar weer eens bevestigd dat de stelplicht en bewijslast die op een werkgever rust indien hij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wenst, een...

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!

-

Het is gebruikelijk dat een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd per de eerste van een maand. De vraag is wat in dat geval nu precies de laatste dag van het dienstverband is....

Lees meer

Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?

-

In de ogen van de werkgever disfunctioneert de werknemer, maar je kunt niet zomaar van de werknemer af. Daarvoor moet er eerst ‘disfunctioneren dossier’ worden opgebouwd. Waar moet een dergelijk...

Lees meer
Faillissementsuitspraken
Lees meer
De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
Lees meer
Actualiteiten Arbeidsrecht
Lees meer
Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
Lees meer
Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
Lees meer
Aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder
Lees meer
Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
Lees meer
Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
Lees meer
Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
Lees meer
Alles over detachering en uitlenen van werknemers
Lees meer
Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
Lees meer
Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
Lees meer
SAVE THE DATES
Lees meer
BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
Lees meer
Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
Lees meer
NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
Lees meer
Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
Lees meer
Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Lees meer
Nieuwe cao voor zorgpersoneel
Lees meer
Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Lees meer
Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
Lees meer
Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2
Lees meer
Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
Lees meer
Uber-chauffeurs nu ook werknemers
Lees meer
Confettikanon ontploft in winkel
Lees meer
Vacature student-stage
Lees meer
Een AI-systeem als baas?
Lees meer
Cao-ontwikkelingen in de zorg
Lees meer
Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
Lees meer
De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
Lees meer
Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
Lees meer
Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
Lees meer
Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
Lees meer
Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
Lees meer
Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
Lees meer
Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
Lees meer
Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
Lees meer
Werken met kennismigranten?
Lees meer
Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
Lees meer
Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
Lees meer
Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
Lees meer
Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
Lees meer
Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
Lees meer
EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
Lees meer
Mag je foto's van werknemers gebruiken?
Lees meer
Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
Lees meer
Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
Lees meer
Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
Lees meer
Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
Lees meer
Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
Lees meer
Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
Lees meer
Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
Lees meer
Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
Lees meer
Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
Lees meer
Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
Lees meer
Loonstop wegens niet-werken door corona
Lees meer
Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
Lees meer
Reminder actie- en aandachtspunten WAB
Lees meer
Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
Lees meer
Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees meer
Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
Lees meer
Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Reorganisatie in coronatijd
Lees meer
Reorganisatie
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
De normalisering van het ambtenarenrecht
Lees meer
Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
Lees meer
WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
Lees meer
Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
Lees meer
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Lees meer
Werkgever-/werknemersaansprakelijkheid
Lees meer
Statutair Directeur
Lees meer
Sociale zekerheid
Lees meer
Re-integratie
Lees meer
Overgang van onderneming
Lees meer
Non-actiefstelling (schorsing)
Lees meer
Medezeggenschapsrecht
Lees meer
Ontslag (individueel en collectief)
Lees meer
Concurrentie- en/of relatiebeding
Lees meer
CAO-recht
Lees meer
Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement/personeelshandboek
Lees meer
Ambtenarenrecht
Lees meer
Arbeidsrecht
Lees meer
  • Seminar bescherming van creativiteit

    Lees meer