Van Haren verliest procedure over rode zool Louboutin

03 mei 2013

Ook visuele kenmerken, zoals de zool van een schoen, zijn als merk te registreren. Het moet dan wel gaan om meer dan louter een decoratief element. De merkhouder moet ervoor zorgen dat het versiersel consequent wordt gebruikt zodat het publiek het meteen herkent als een product dat van die bepaalde fabrikant afkomstig is. Dan voldoet het aan de eisen van een merk. En dan kun je optreden tegen anderen die het kopiëren.

Louboutin heeft een afbeelding van een schoen met een rode zool als merk geregistreerd voor de klasse van schoenen.

Van Haren verkoopt ook zwarte schoenen met een rode zool. Louboutin stelt dat Van Haren inbreuk maakt op het merkrecht van Louboutin.

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vastgesteld dat hier sprake is van een gecombineerd kleur- / vormmerk. Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk zoals het zoolmerk in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. De voorzieningenrechter verweegt dat het zoolmerk samen valt met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Naar voorlopig oordeel is voldoende aannemelijk geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. De voorzieningenrechter overweegt dat Louboutin de rode zool niet puur decoratief gebruikt.

Ook andere schoenontwerpers hebben een rode zool aangebracht op bepaalde schoenen. Louboutin echter past de rode zool consequent toe op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper.
Van Haren gebruikt een rode zool op een identieke wijze als Louboutin:, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen.
Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) neemt niet weg dat verwarringsgevaar mogelijk is. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. Dus is sprake van inbreuk op het merkrecht van Louboutin.

Kortom,

  • visuele kenmerken van een product zijn als merk te registreren zolang het maar consequent wordt gebruikt. Het mag dan niet incidenteel en louter decoratief worden toegepast.
  • de merkhouder moet ervoor zorgen dat de versiering door het publiek opgevat kan worden als een verwijzing naar de fabrikant. Zie bijvoorbeeld de drie strepen van Adidas.

Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , 18-04-2013, LJN: BZ7844.