Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis

01 apr 2020

Er is nu een tekort aan hulpmiddelen. 3D Printing wordt al ingezet, zelfs door ziekenhuizen. Een tijdelijke licentie voor productie van hulpmiddelen kan waarborgen geven voor licentiegever en licentienemer.

Het kan. En het kan veilig. Materiaalfabrikanten werken mee door kennis over materiaal en ontwerpen vrij beschikbaar te stellen. Ook voor fabrikanten die aarzelen om kennis en ontwerpen vrij te geven is er een oplossing.

Door het tekort aan hulpmiddelen in deze Corona crisis, wordt steeds vaker het 3D printen ingezet. Er ontstaan mooie initiatieven zoals het Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg dat pipets en ventielen voor zuurstofmaskers 3D heeft geprint. Een probleem kan nog wel het testen van de producten zijn.

Materiaalfabrikanten stellen steeds vaker kennis over materialen en ontwerpen van hulpmiddelen op internet vrij ter beschikking, zoals DSM. Via deze website zijn ontwerpen van handvrije deurklinken, mondmaskers, gezichtsmaskers, ventielen, etc. vrij te verkrijgen. Met twee kleine disclaimers:

“(1) We are listing 3rd party designs crediting the designer. In the essence of time, we may not yet have reached out to the designer. If (s)he does not wish their design to be included, we will remove upon simple request. Designs may not have been certified by any regulatory agency.

(2) Description of properties the material should have, and elements printers should consider. DSM material names are given as example. We’d be happy to add other material references upon request. DSM makes no representation or warranty for any conclusion as to the fitness for use in any particular application (purpose), nor accepts any liability in respect of this purpose. This summary does not prevent customer from, nor replaces accomplishment of all relevant testing pursuant legal and regulatory requirements.”.

Het kan dus zijn dat het ontwerp met een Intellectueel Eigendomsrecht is beschermd. DSM garandeert niet dat het ontwerp rechtenvrij is. Degene die het met 3D print kan dus inbreuk maken op een auteursrecht/modelrecht/octrooi van een ander.

DSM garandeert niet dat het product dat 3D wordt geprint ‘fit is for purpose’. Kortom, voorwerpen worden op eigen risico (en aansprakelijkheid) geprint en gebruikt.

Oplossing: tijdelijke licentie

In deze Corona crisis is er zo’n grote behoefte aan hulpmiddelen dat fabrikanten die Intellectuele Eigendomsrechten en know how (over materialen en productieproces) hebben, de vraag naar de producten niet alleen aan kunnen. Of ze moeten van ver komen terwijl er nu behoefte aan is. Onder die omstandigheden zou de overheid een dwanglicentie kunnen afgeven. Zie mijn eerder blog daarover.

Wij hebben een model gemaakt voor een tijdelijke licentieovereenkomst. In deze overeenkomst geeft de houder van een Intellectueel Eigendomsrecht (in het Engels Intellectual Property: ‘IP’) een tijdelijk recht aan een ander om producten te maken. In de overeenkomst is aangegeven dat de aanleiding de tekorten door de Corona crisis zijn. Er is ook expliciet aangegeven dat de overeenkomst voor een korte duur (zes maanden) geldt. Verder is aangeven wat rechten en verplichtingen van licentiegever en licentienemer zijn. Zo verplicht de licentiegever om kennis over te dragen en licentienemer om na het einde van de overeenkomst de kennis niet langer te gebruiken. Kortom, alles is erop gericht om in deze tijden van crisis de extra productie van hulpmiddelen mogelijk te maken. Met waarborgen voor licentiegever en licentienemer.

Waarom een dergelijke overeenkomst?

Voor de licentiegever:

- hij weet wie de producten gaat maken

- hij kan ervoor zorgen dat de producten op een goede wijze worden geproduceerd (en dat het dus geen reputatieschade op kan leveren)

- hij krijgt een (minimale) royalty vergoeding

- er is geheimhouding vastgelegd

- er is en non-concurrentie voor ná het einde van de overeenkomst vastgelegd.

Voor de licentienemer

- hij kan produceren zonder inbreuk te maken op de IP rechten

- hij krijgt ook kennis overgedragen waardoor goede producten kunnen worden gemaakt

De model tijdelijke licentieovereenkomst is in het Engels opgesteld omdat er veelal sprake is van internationale partijen die erbij betrokken zijn.

Het model is geen juridisch advies en is slechts een basisdocument dat nog op maat moet worden gemaakt. Wij adviseren om daar juridisch advies voor in te winnen. Wij helpen daar graag bij.

Het model is  verkrijgbaar door het invullen van het onderstaande formulier. Wij zenden u het  model dan vrijblijvend toe.

Jos van der Wijst

  Contact

   Uber-chauffeurs nu ook werknemers
   Lees meer
   Merken op verzenddozen: mag dat wel?
   Lees meer
   Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
   Lees meer
   Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
   Lees meer
   Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
   Lees meer
   Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
   Lees meer
   Wie is aansprakelijk bij een ransomaanval?
   Lees meer
   Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
   Lees meer
   Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
   Lees meer
   Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
   Lees meer
   Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
   Lees meer
   Risico check voor AI toepassingen
   Lees meer
   AI-systeem als uitvinder?
   Lees meer
   Een AI-systeem als baas?
   Lees meer
   IE in de holding
   Lees meer
   Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
   Lees meer
   Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
   Lees meer
   Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
   Lees meer
   EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
   Lees meer
   Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
   Lees meer
   Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
   Lees meer
   Software as a Service: grip op data
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
   Lees meer
   Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
   Lees meer
   Het delen van data en vertrouwelijkheid
   Lees meer
   Drowned in the sun
   Lees meer
   Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
   Lees meer
   Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
   Lees meer
   Later als ik groot ben..
   Lees meer
   Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
   Lees meer
   Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
   Lees meer
   Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
   Lees meer
   Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
   Lees meer
   Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
   Lees meer
   SyRI wetgeving in strijd met EVRM
   Lees meer
   Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
   Lees meer
   Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
   Lees meer
   Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
   Lees meer
   Doorhaling van een merkregistratie
   Lees meer
   Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
   Lees meer
   Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
   Lees meer
   Opzetten modelabel: waar moet je aan denken?
   Lees meer
   Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
   Lees meer
   Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
   Lees meer
   Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
   Lees meer
   Algoritme via Detachering
   Lees meer
   Algoritme als Software
   Lees meer
   Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
   Lees meer
   Auteursrechten & Artificial Intelligence
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Positiemerk: kan je dat beschermen?
   Lees meer
   Algoritme als een Dienst
   Lees meer
   Van wie is het model?
   Lees meer
   Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
   Lees meer
   Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
   Lees meer
   Wees de copycats voor!
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
   Lees meer
   Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
   Lees meer
   Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
   Lees meer
   Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
   Lees meer
   BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
   Lees meer
   Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
   Lees meer
   Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
   Lees meer
   Nieuwsbrief Tech - meld je aan
   Lees meer
   NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
   Lees meer
   Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
   Lees meer
   De roep om het vrijgeven van voertuigdata
   Lees meer
   Domeinnamen
   Lees meer
   Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
   Lees meer
   Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
   Lees meer
   Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   Wie heeft recht op de domeinnaam?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
   Lees meer
   Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
   Lees meer
   Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
   Lees meer
   Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
   Lees meer
   Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
   Lees meer
   Auteursrecht op website(teksten)
   Lees meer
   Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   Doordacht samenwerken geeft meer macht
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   BG.tech
   Lees meer
   Vacatures
   Lees meer