Werk aan de winkel voor auteursrechthebbenden – de rechter wil meer bewijs zien

24 mei 2023

Er is voortaan meer werk aan de winkel voor een auteursrechthebbende die in een procedure informatie eist over inbreukmakende werken. In haar uitspraak van 27 april 2023 stelt het Europese Hof van Justitie namelijk dat een eiser dan aan de rechter voldoende zekerheid moet geven dat de eiser ook echt de rechthebbende is. Het ‘slechts’ aannemelijk maken is niet langer voldoende.

De zaak werd door een Poolse rechter voorgelegd aan het Europese hof. Hoewel de oorspronkelijke rechtsvraag in Polen speelde, heeft deze uitspraak dus gevolg voor alle lidstaten van de EU. Waar gaat de vraag van de Poolse rechter over? Het betreft de vermeende auteursrechtinbreuk op drie afbeeldingen. De eiseres wilde onder andere inzage in de herkomst van de inbreukmakende producten. Als bewijs dat ze rechthebbende is, toonde ze afdrukken van pagina’s van haar website en verkoopfacturen. De rechter wilde vervolgens weten of dit al voldoende bewijs is, of dat een beweerdelijk rechthebbende met meer bewijs moet komen.

Het antwoord is volgens het Hof dat een eiser al het redelijkerwijs beschikbare bewijsmateriaal moet overleggen. Daaruit moet de rechter dan voldoende zekerheid krijgen dat de eiser inderdaad de rechthebbende is. Wat kun je doen om de rechter voldoende zekerheid te geven? Het Hof laat dat open en zegt in het kort dat dat per geval kan verschillen. In dit geval kan de Poolse rechter zelf beslissen of de ingediende stukken overtuigend genoeg zijn. Wat je in ieder geval kunt doen is als maker en rechthebbende het maakproces van je werk goed vastleggen en zoveel mogelijk bewijs vergaren dat jij de eerste was die een werk heeft vervaardigd.

In de praktijk komt het vaak voor dat als iemand inbreuk maakt op jouw auteursrecht of op een ander intellectueel eigendomsrecht – zoals merken of modellen – je inzage kunt eisen in de informatie rondom de inbreukmakende producten of werken. Je weet nu dat je dan in een procedure mogelijk aan de rechter met voldoende zekerheid moet kunnen aantonen dat je rechthebbende bent!

De specialisten van BG.legal hebben veel ervaring op dit gebied. We staan jou als houder van jouw (auteurs)recht graag bij. Heb je vragen? Neem contact op!

Yvonne Vetjens 1