Wet Huis voor Klokkenluiders

21 jul 2016

 

Vanaf 1 juli 2016 geldt de Klokkenluiderswet. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die misstanden willen melden. Hieronder vindt u de belangrijkste punten van de klokkenluidersregeling op een rij.

Alle organisaties waar 50 of meer mensen werken, moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever om gaat met meldingen van een vermoeden van misstanden. In de wet staat wat er tenminste in de klokkenluidersregeling moet staan. Wie voor 1 juli 2016 al een klokkenluidersregeling had, moet deze dus aanpassen aan de nieuwe wet.

De Klokkenluiderswet geldt voor werkgevers en werkenden [in loondienst, ZZP’er, vrijwilliger, flexwerkers en stagiaires]. Een werknemer kan een melding doen als hij/zij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij/zij werkt of heeft gewerkt. Hij kan ook melding doen over een organisatie waarmee hij/zij in aanraking is gekomen via zijn werk. De melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten of verhalen van andere kan niet.

De melding moet betrekking hebben op misstanden met een maatschappelijk belang:

  • Schending van een wettelijk voorschrift;
  • Gevaar voor de volksgezondheid;
  • Gevaarlijk voor de veiligheid van personen;
  • Gevaar voor de aantasting van het milieu.

Gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

De werkgever mag de werknemer niet benadelen omdat hij/zij een melding gedaan heeft. De werknemer moet de melding wel op de juiste manier gedaan hebben. Benadeling kan zijn ontslag, maar ook eenzijdige overplaatsing, het weigeren van promotie of pesten  inhouden.

Het is natuurlijk zaak om een Klokkenluidersregeling op de organisatie af te stemmen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

BG.legal