Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

27 okt 2020
Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Eerder dit jaar heeft de Eerste Kamer de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangenomen. Deze wet vervangt de huidige Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Met de Wtza worden de toelatingsbepalingen uit de Wtzi vervangen. De Wtza brengt ook een aantal veranderingen met zich mee. De Wtza zal op 1 juli 2021 worden ingevoerd.

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit betreffen zowel instellingen als solistisch werkende zorgmedewerkers. Nieuw is dat de meldplicht van de Wtza tevens gaat gelden voor jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.

Doel Wtza

De bedoeling van de Wtza is om de controle en het toezicht op (nieuwe) zorgaanbieders te vergroten. Er komt een meldingsplicht voor nieuwe zorgaanbieders bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en een vergunningsplicht voor zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners.

Ook voor bestaande zorgverleners kan de Wtza veranderingen brengen. In sommige gevallen zullen zij bijvoorbeeld een (nieuwe) vergunning aan moeten vragen. Door invoering van de Wtza wil het ministerie van VWS de zorg effectiever, meer doelmatig en rechtmatig maken. Ook wil zij op deze manier de kwaliteit en transparantie verbeteren en een integere en professionele bedrijfsvoering bij zorgaanbieders nastreven.

Meer informatie over de Wtza is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met de specialisten van BG.zorg.

BG.legal