Aandeelhouders

08 mrt 2021

WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor aandeelhouders

Indien de onderneming waarvan u aandeelhouder bent in financieel zwaar vaarwater terechtkomt, staat u als aandeelhouder achteraan als het aankomt op het terugbetalen van de door u gedane investeringen. In het overgrote aandeel van faillissementen zien aandeelhouders niets meer terug van het geld dat ze in de onderneming hebben geïnvesteerd. Na betaling van de faillissementscrediteuren (voor zover dat al lukt) zal er namelijk eerst een uitkering aan schuldeisers plaatsvinden. De aandeelhouders staan op de laatste plaats.

Met de WHOA is het mogelijk om buiten faillissement of surseance van betaling tot een (dwang)akkoord met schuldeisers te komen. Het doel hiervan is om in de kern gezonde ondernemingen van het faillissement te redden, met als gevolg dat schuldeisers en ook aandeelhouders minder schade lijden. Ook aandeelhouder kunnen dus in een WHOA-akkoord worden betrokken. Het akkoord dat de onderneming aanbiedt kan bijvoorbeeld inhouden dat u (een gedeelte van) uw aandelen verliest. Als aandeelhouder kunt u overigens niet voorkomen dat (het bestuur van) de onderneming tot het aanbieden van een akkoord overgaat.

Belangrijk om te onthouden is dat schuldeisers en aandeelhouders ook tegen hun zin aan een voorgesteld akkoord kunnen worden gebonden. De rechtbank kan tot goedkeuring (homologatie) van een akkoord overgaan als er in ieder geval één klasse crediteuren, door crediteuren die tenminste 2/3 van de waarde van de schulden behorend tot die klasse vertegenwoordigen, akkoord is gegaan met het voorstel. Ook al stemt u tegen, dan kunt u alsnog aan het akkoord worden gebonden. Vind u dat het aangeboden akkoord niet acceptabel is, onjuist is vormgegeven of onjuist tot stand is gekomen, dan is het van belang dit tijdig aan te geven. Houders van zekerheidsrechten (maar ook andere crediteuren en aandeelhouders) hebben verschillende mogelijkheden om hun belangen te beschermen.

De noodlijdende onderneming is niet de enige die een WHOA-traject kan starten. De faillissementswet bepaalt tevens dat aandeelhouders, net als schuldeisers en krachtens wettelijke bepaling ingestelde ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen, de rechtbank kunnen verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Deze herstructureringsdeskundige heeft als taak een akkoord voor te bereiden. Ziet u bijvoorbeeld dat de onderneming waarvan u aandeelhouder bent op een faillissement afstevent, maar niets onderneemt om dit af te wenden? Dan valt een dergelijke stap te overwegen.

Advocaten van BG.legal kunnen u helpen te beoordelen of een WHOA-akkoord zinvol is voor de onderneming waarvan u aandeelhouder bent en bij de voorbereiding daarvan indien de onderneming zelf het akkoord voorbereidt. Ook kunnen wij optreden als herstructureringsdeskundige en desgevraagd hiervoor offertes afgeven.

 

BG.legal