Aandeelhouders

08 mrt 2021

WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor aandeelhouders

Indien de onderneming waarvan u aandeelhouder bent in financieel zwaar vaarwater terechtkomt, staat u als aandeelhouder achteraan als het aankomt op het terugbetalen van de door u gedane investeringen. In het overgrote aandeel van faillissementen zien aandeelhouders niets meer terug van het geld dat ze in de onderneming hebben geïnvesteerd. Na betaling van de faillissementscrediteuren (voor zover dat al lukt) zal er namelijk eerst een uitkering aan schuldeisers plaatsvinden. De aandeelhouders staan op de laatste plaats.

Met de WHOA is het mogelijk om buiten faillissement of surseance van betaling tot een (dwang)akkoord met schuldeisers te komen. Het doel hiervan is om in de kern gezonde ondernemingen van het faillissement te redden, met als gevolg dat schuldeisers en ook aandeelhouders minder schade lijden. Ook aandeelhouder kunnen dus in een WHOA-akkoord worden betrokken. Het akkoord dat de onderneming aanbiedt kan bijvoorbeeld inhouden dat u (een gedeelte van) uw aandelen verliest. Als aandeelhouder kunt u overigens niet voorkomen dat (het bestuur van) de onderneming tot het aanbieden van een akkoord overgaat.

Belangrijk om te onthouden is dat schuldeisers en aandeelhouders ook tegen hun zin aan een voorgesteld akkoord kunnen worden gebonden. De rechtbank kan tot goedkeuring (homologatie) van een akkoord overgaan als er in ieder geval één klasse crediteuren, door crediteuren die tenminste 2/3 van de waarde van de schulden behorend tot die klasse vertegenwoordigen, akkoord is gegaan met het voorstel. Ook al stemt u tegen, dan kunt u alsnog aan het akkoord worden gebonden. Vind u dat het aangeboden akkoord niet acceptabel is, onjuist is vormgegeven of onjuist tot stand is gekomen, dan is het van belang dit tijdig aan te geven. Houders van zekerheidsrechten (maar ook andere crediteuren en aandeelhouders) hebben verschillende mogelijkheden om hun belangen te beschermen.

De noodlijdende onderneming is niet de enige die een WHOA-traject kan starten. De faillissementswet bepaalt tevens dat aandeelhouders, net als schuldeisers en krachtens wettelijke bepaling ingestelde ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen, de rechtbank kunnen verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Deze herstructureringsdeskundige heeft als taak een akkoord voor te bereiden. Ziet u bijvoorbeeld dat de onderneming waarvan u aandeelhouder bent op een faillissement afstevent, maar niets onderneemt om dit af te wenden? Dan valt een dergelijke stap te overwegen.

Advocaten van BG.legal kunnen u helpen te beoordelen of een WHOA-akkoord zinvol is voor de onderneming waarvan u aandeelhouder bent en bij de voorbereiding daarvan indien de onderneming zelf het akkoord voorbereidt. Ook kunnen wij optreden als herstructureringsdeskundige en desgevraagd hiervoor offertes afgeven.

 

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in vastgoed
  Lees meer
  Faillissement en herstructurering in de Tech-sector
  Lees meer
  Faillissement & Herstructurering in de Zorg
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  WHOA: principes kosten geld (en griffierecht)
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA: het verkrijgen van een afkoelingsperiode is geen inkoppertje
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (II)
  Lees meer
  Deel VI: Goede voorbereiding is het halve/hele werk
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Nieuwsbrief WHOA
  Lees meer
  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering
  Lees meer
  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA (2)
  Lees meer
  De klassenindeling bij de WHOA
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  De WHOA en de fiscus
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De afkoelingsperiode in de WHOA
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer