Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht

Ben je een enthousiaste en ambitieuze jurist en heb je affiniteit met en enige ervaring in Vastgoed- en Omgevingsrecht? Dan komen wij graag in contact met jou. Wij zoeken een

(Gevorderd) Advocaat-stagiaire / Advocaat-medewerker

Vastgoed- en Omgevingsrecht

 

Wie zijn wij?

BG.legal is een full service advocatenkantoor met 20 advocaten en juristen, werkzaam op verschillende rechtsgebieden vanuit diverse teams. Eén van de sectoren waarop wij ons richten is Vastgoed. Het team Vastgoed en Omgeving werkt vanuit verschillende expertises voor de hele bouw- en vastgoedketen. Onder meer voor projectontwikkelaars, architecten, [bouwmanagement]adviesbureaus, bouwers/aannemers, makelaars, vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders. Maar ook voor gemeentes en verenigingen van eigenaren. Wij bieden juridische ondersteuning van initiatief, ontwikkeling en realisatie tot het uiteindelijke beheer van vastgoed. Niet door drempels en belemmeringen op te werpen, maar juist door kansen te zien en het mogelijk te maken die kansen te grijpen.

Waar zitten wij?

Ons hoofdkantoor bevindt zich in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Daarnaast zijn we gevestigd op de Brainport Industries Campus in Eindhoven en houden we kantoor in Tilburg.

Jouw profiel

Je bent een talentvolle, creatieve afgestudeerde jurist (WO), die beschikt over een Master met civiel effect. Je hebt interesse en enige ervaring (als advocaat-stagiaire, advocaat-medewerker of als jurist) in de vastgoedsector, het civiele vastgoed- en bouwrecht, maar ook in het omgevingsrecht dat bij de bouw en realisatie een rol speelt.

Verder vragen wij:

  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Klantgerichtheid en gevoel voor ondernemerschap;
  • Enthousiasme en ambitie;
  • Een “hands-on” mentaliteit.

Ons aanbod:

Je komt te werken binnen het Team Vastgoed en Omgeving in de secties Overheid & Omgeving en Vastgoed & Projectontwikkeling. Je zult je naast het vastgoedrecht vooral gaan richten op het omgevingsrecht/ruimtelijke ordening. Samen met je collega’s draag je bij aan de ontwikkeling van onze praktijk.

We bieden je:

  • interessante zaken en cliënten;
  • de mogelijkheid om je als advocaat verder te specialiseren in het vastgoed- en omgevingsrecht;
  • uitgebreide opleidingsmogelijkheden;
  • een grote mate van zelfstandigheid;
  • een collegiale sfeer en een open, informele cultuur;
  • goede arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie/solliciteren?

Mail dan je cv en motivatie naar Anja Lensen: lensen@bg.legal.

 

 

 

 

Onze specialisten

Kim Albert
Rik Wevers
Rutger Boogers
Michael de Marco
Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
Lees meer
Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
Lees meer
BOUWVRIJSTELLING VAN DE BAAN
Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf!
Lees meer
Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
Lees meer
Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland
Lees meer
Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
Lees meer
Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
Lees meer
Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk
Lees meer
Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
Lees meer
Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
Lees meer
Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten
Lees meer
De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen
Lees meer
Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
Lees meer
Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur
Lees meer
Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw
Lees meer
Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder
Lees meer
De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
Lees meer
Deel 2: de Omgevingsvisie
Lees meer
WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
Lees meer
Deel 1: doel en opbouw van de Omgevingswet
Lees meer
Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
Lees meer
Nieuwe partner bij BG.legal
Lees meer
Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
Lees meer
Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
Lees meer
Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
Lees meer
Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
Lees meer
VACATURE Juridisch medewerker / advocaat-stagiaire Vastgoedrecht
Lees meer
Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
Lees meer
Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
Lees meer
Inspraak verplicht bij natuurvergunning
Lees meer
Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
Lees meer
Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
Lees meer
De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
Lees meer
Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
Lees meer
Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
Lees meer
Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
Lees meer
Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
Lees meer
Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
Lees meer
Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
Lees meer
Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
Lees meer
Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
Lees meer
Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
Lees meer
Huurkorting vanwege corona toegewezen!
Lees meer
Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
Lees meer
Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
Lees meer
Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten
Lees meer
Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
Lees meer
Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
Lees meer
Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
Lees meer
Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
Lees meer
Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
Lees meer
De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
Lees meer
Overmacht in de bouw door corona
Lees meer
De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
Lees meer
Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
Lees meer
Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
Lees meer
Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
Lees meer
Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
Lees meer
Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
Lees meer
Exoneratiebeding vernietigbaar?
Lees meer
Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
Lees meer
Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
Lees meer
Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
Lees meer
Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
Lees meer
Vastgoed
Lees meer
Omgevingsrecht
Lees meer