Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector

28 apr 2022

Niet alleen de situatie in Oekraïne en de fors gestegen bouwkosten, waar eerder aandacht aan werd besteed in de blog ‘Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw’, zorgen voor grote onzekerheden in de bouw. Lange administratieve processen met name bij het Rijk leveren trage betalingen op en leiden ook tot spanning binnen de bouwsector.

Halveren van wettelijk betalingstermijn

De Tweede Kamer nam midden maart het wetsvoorstel aan om betaaltermijnen op facturen te halveren van 60 naar 30 dagen zodat kleine bedrijven sneller worden uitbetaald door grote bouwbedrijven. Naar aanleiding van het wetsvoorstel liet Bouwend Nederland adviesbureau Cash Discovery onderzoek uitvoeren. Daaruit blijkt dat bouwers bij Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en ProRail gemiddeld 75 dagen wachten op betaling voor uitgevoerde werkzaamheden. Van deze 75 dagen neemt het indienings- en goedkeuringsproces 63 dagen in beslag, terwijl de betaling van de factuur 12 dagen duurt.

Door trage administratieve doorlooptijden moeten de grote bouwbedrijven soms een stuk langer wachten op betalingen van de overheid terwijl van hen ten opzichte van kleine bedrijven een betalingstermijn van 30 dagen wordt verlangd. Dit kan grote bouwbedrijven geld kosten aangezien zij hun onderaannemers sneller moeten betalen. Late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie van bouwbedrijven. De bouwsector kan hierdoor naast liquiditeitsproblemen ook continuïteitsproblemen ondervinden.

Dat late betalingen door het Rijk ruis veroorzaken, is ruim twee jaar geleden al eens aan het licht gekomen. Gesteld werd dat de situatie in de grond-, weg- en waterbouw kon worden verbeterd indien bouwers en opdrachtgevers rekeningen sneller en vaker betalen. Sindsdien is er in twee jaar tijd weinig vordering gemaakt. Naast de coronapandemie kan een oorzaak voor dit probleem zijn dat aan de bouwkant vaak de techniek een grote rol speelt en is er minder bewustzijn over het belang van de financiële component. Overheden kunnen een ander perspectief hebben omdat daar minder zorgen bestaan of inkomsten wel op tijd binnenkomen.

Praktijk

Het versnellen van de administratieve doorlooptijden levert voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer voordelen op. Snellere betalingen door de overheid kan veel nieuwe mogelijkheden creëren. Grote bouwbedrijven houden ruimte over voor investeringen in de lange termijn zoals in verduurzaming.

Betalingen kunnen worden versneld door ingekocht materiaal zoals staal, beton, hout en dergelijke eerder te betalen. Daarnaast kan het verkorten van de goedkeuringsperiodes een positief effect hebben op betalingen. Tot slot kan het maken van afspraken over het vaker indienen van facturen een ingreep zijn om betalingen te versnellen.

Advies

Indien behoefte bestaat voor nader advies over de gevolgen van de nieuwe betalingstermijn, zijn wij u graag van dienst.

BG.legal