BG.legal op Trade Expo Indonesia

14 okt 2019

Van 16 tot 20 oktober vindt in Jakarta de Trade Expo Indonesia plaats. Tijdens dit event, op zaterdag 20 oktober a.s., zal worden gesproken over ‘Challenges and opportunities in exporting Indonesian Products’. Daarbij zal het Indonesian Food Safety Institute, worden gelanceerd.

Jos van der Wijst is gevraagd om tijdens dit event een presentatie te geven over:

1) Voedselveiligheid regelgeving in de EU

Jos adviseert cliënten over diverse aspecten van levensmiddelen regelgeving zoals, voedselveiligheid, (de voorbereiding op en de juridische afwikkeling van) food product recalls, labeling, reclameregels, voedings- en gezondheidsclaims, etc.

2) Food product recall

Jos heeft hier eerder presentaties over gegeven en over gepubliceerd.

3) Oplossing van geschillen tussen Indonesische food exporteurs en EU afnemers.

Dit kunnen geschillen zijn over onder meer:

  • Geen levering van de juiste (hoeveelheid) producten
  • Conflict over kwaliteit
  • Onenigheid met de overheid over de recall, testing, import blokkade, etc.
  • Weigering bij import in de EU
  • Wie draagt de kosten bij recall, rejection, etc
4) Geschillenoplossing via het Technology Arbitration and Mediation Institute

Dit zou kunnen via het Technology Arbitration and Mediation Institute (TAMI) in Eindhoven.

Jos is secretaris van het bestuur van TAMI.