Food Recall

In 2018 zijn er weer meer food recalls geweest dan in 2017, zo blijkt uit de website van de NVWA. Daar moet dan nog bij worden opgeteld de terugroepacties van producten uit de keten. Deze producten hebben de consumenten dan nog niet bereikt. De NVWA geeft in haar beslisboom aan hoe beoordeeld moet worden of er gemeld moet worden bij de NVWA en of een food recall plaats moet vinden.

De gevolgen van een food recall kunnen enorm zijn. Voor alle schakels in de keten. Om schade zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij cliënten voorafgaand, tijdens en na afloop van een food recall.

Voorafgaand:
 • Wat is er in overeenkomsten met leveranciers en afnemers geregeld over aansprakelijkheid, het verloop van zaken tijdens een recall, etc.
 • Is uw aansprakelijkheid in algemene leveringsvoorwaarden beperkt en zijn deze voorwaarden op de juiste wijze van toepassing verklaard (gaat regelmatig mis waardoor de aansprakelijkheid onbeperkt is en de verzekeraar niet wil vergoeden)?
 • In wat voor rechtsvorm wordt de onderneming gedreven (eenmanszaak betekent privé risico).
 • Heeft u een recall verzekering en weet u wat er wel en niet onder de dekking valt (vaak de eerste discussie met de verzekeraar)?
Tijdens:
 • Beoordeel wie, wanneer en aan wie u een food recall moet melden
 • Leg bewijs vast: wijs iemand aan om dit te doen
 • Houd verplichtingen uit overeenkomsten met leveranciers en afnemers in de gaten
 • Besteed aandacht aan de wijze van communiceren
 • Stel tijdig de juiste partij aansprakelijk voor schade die u lijdt
 • Ga op een juiste wijze om met een aansprakelijk stelling door derden
Na afloop:
 • Inventariseer wie voor welke schade aansprakelijk is
 • Bij schade gaat het om de vraag naar het directe verband tussen oorzaak en schade (causaal verband). Daarna komt de vraag over de omvang van de schade.
 • Wanneer u uw schade op een andere partij wilt verhalen, volg de juiste procedure.
Events

22 juni 2017        : How to protect against damages because of a Food Recall (Food Safety Day Mettler Toledo)
22 maart 2017   : food product recall
2 juni 2016           : product recall (Food Safety Day Mettler Toledo)

Artikelen

 

Onze specialisten

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Robin Verhoef
Frédérique Kuiper
Hester van den Broek
Miriam van Ruijven
Marlies Hol
Karlijn van der Meule
Stan Elsendoorn
Britt van den Branden
Hilde van Stekelenburg
Mustafa Kahya
Frederick Droppert
Remco de Jong