Data en ethiek

Het op grote schaal gebruiken van data verschaft meer inzicht; inzicht in bedrijfsprocessen, ontwikkelingen en trends, maar ook menselijk gedragingen. De combinatie van data met kunstmatige intelligentie (ai) biedt bovendien de mogelijkheid om nauwkeurige voorspellingen te doen over het leven van een persoon. Daarnaast kan het menselijke keuzes ook juist beïnvloeden. De mogelijkheden voor ons als mensen nemen toe, maar tegelijkertijd blijken mensen steeds meer vervangbaar en beïnvloedbaar. Niet alle gevolgen van het gebruik van data en kunstmatige intelligentie vinden wij als maatschappij acceptabel, bijvoorbeeld om dat een inbreuk vormt op onze privacy. Maar waar ligt deze grens?

De wet biedt slechts beperkt houvast om te bepalen op welke wijze wij met data mogen omgaan. Uiteraard zorgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) nog voor de meeste duidelijkheid. De AVG heeft echter slechts betrekking op privacy, terwijl er meer aspecten van belang zijn. In afwachting op nadere regelgeving heeft een aantal bedrijven zelf ethische codes opgesteld bij het gebruik van data. Ook de Europese Commissie heeft richtlijnen opgesteld over de verwerking van data en kunstmatige intelligentie. Deze komen op het volgende neer:

 1. Menselijk toezicht: ai-systemen moeten het mogelijk maken dat de mens de regie houdt en de rechten van de mens ondersteunt. Ze mag niet de menselijke autonomie ondermijnen;
 2. Robuust en veilig: ai vraagt om veilige, betrouwbare en robuuste algoritmes die om kunnen gaan met de fouten binnen ai-systemen;
 3. Privacy en databeleid: burgers moeten volledige controle hebben over hun eigen data, terwijl data over hen niet gebruikt mag worden om hen schade te berokken of te discrimineren;
 4. Transparantie: ai-systemen moeten traceerbaar zijn;
 5. Diversiteit en eerlijkheid: ai-systemen moeten alle menselijke vaardigheden meenemen en toegang verzekeren voor iedereen;
 6. Maatschappij en milieu centraal: ai-systemen moeten positieve sociale veranderingen mogelijk maken en duurzaamheid hoog in het vaandel dragen;
 7. Verantwoordelijkheid: Er moeten hulpmiddelen worden ingezet om de verantwoordelijkheid voor het AI-systeem en de uitkomsten ervan te waarborgen.

Onze specialisten

Jos van der Wijst
Jelle Beerens

Contact

  Legal Department as-a-Service
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Databankenrecht
  Lees meer
  Checklist data sharing agreement
  Lees meer
  De verkoop en verpanding van data
  Lees meer
  Het delen van data
  Lees meer
  De bescherming van data
  Lees meer
  Het eigendom van data
  Lees meer
  Data
  Lees meer
  Privacyrecht
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacature juridisch medewerker/advocaat Data & AI, IT- en Privacyrecht
  Lees meer