Data en ethiek

Het op grote schaal gebruiken van data verschaft meer inzicht; inzicht in bedrijfsprocessen, ontwikkelingen en trends, maar ook menselijk gedragingen. De combinatie van data met kunstmatige intelligentie (ai) biedt bovendien de mogelijkheid om nauwkeurige voorspellingen te doen over het leven van een persoon. Daarnaast kan het menselijke keuzes ook juist beïnvloeden. De mogelijkheden voor ons als mensen nemen toe, maar tegelijkertijd blijken mensen steeds meer vervangbaar en beïnvloedbaar. Niet alle gevolgen van het gebruik van data en kunstmatige intelligentie vinden wij als maatschappij acceptabel, bijvoorbeeld om dat een inbreuk vormt op onze privacy. Maar waar ligt deze grens?

De wet biedt slechts beperkt houvast om te bepalen op welke wijze wij met data mogen omgaan. Uiteraard zorgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) nog voor de meeste duidelijkheid. De AVG heeft echter slechts betrekking op privacy, terwijl er meer aspecten van belang zijn. In afwachting op nadere regelgeving heeft een aantal bedrijven zelf ethische codes opgesteld bij het gebruik van data. Ook de Europese Commissie heeft richtlijnen opgesteld over de verwerking van data en kunstmatige intelligentie. Deze komen op het volgende neer:

  1. Menselijk toezicht: ai-systemen moeten het mogelijk maken dat de mens de regie houdt en de rechten van de mens ondersteunt. Ze mag niet de menselijke autonomie ondermijnen;
  2. Robuust en veilig: ai vraagt om veilige, betrouwbare en robuuste algoritmes die om kunnen gaan met de fouten binnen ai-systemen;
  3. Privacy en databeleid: burgers moeten volledige controle hebben over hun eigen data, terwijl data over hen niet gebruikt mag worden om hen schade te berokken of te discrimineren;
  4. Transparantie: ai-systemen moeten traceerbaar zijn;
  5. Diversiteit en eerlijkheid: ai-systemen moeten alle menselijke vaardigheden meenemen en toegang verzekeren voor iedereen;
  6. Maatschappij en milieu centraal: ai-systemen moeten positieve sociale veranderingen mogelijk maken en duurzaamheid hoog in het vaandel dragen;
  7. Verantwoordelijkheid: Er moeten hulpmiddelen worden ingezet om de verantwoordelijkheid voor het AI-systeem en de uitkomsten ervan te waarborgen.

Onze specialisten

Jos van der Wijst
De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
Lees meer
Inschrijfformulier datalek DELTA Mobiel en Caiway
Lees meer
Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
Lees meer
DUO lanceert synthetische dataset
Lees meer
Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
Lees meer
Inschrijfformulier datalekken
Lees meer
EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
Lees meer
AI regulatory sandboxes en data
Lees meer
Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
Lees meer
European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
Lees meer
Keuzes bij cloud services
Lees meer
Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
Lees meer
Uber-chauffeurs nu ook werknemers
Lees meer
Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
Lees meer
Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
Lees meer
Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
Lees meer
Risico check voor AI toepassingen
Lees meer
Een AI-systeem als baas?
Lees meer
IE in de holding
Lees meer
Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
Lees meer
De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
Lees meer
Software as a Service: grip op data
Lees meer
Het delen van data en vertrouwelijkheid
Lees meer
Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
Lees meer
Reclame maken voor corona zelftesten
Lees meer
Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
Lees meer
SyRI wetgeving in strijd met EVRM
Lees meer
Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
Lees meer
Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
Lees meer
Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
Lees meer
Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
Lees meer
Algoritme via Detachering
Lees meer
Algoritme als Software
Lees meer
Auteursrechten & Artificial Intelligence
Lees meer
Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
Lees meer
Algoritme als een Dienst
Lees meer
Van wie is het model?
Lees meer
Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
Lees meer
Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Software / data overeenkomsten
Lees meer
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
Lees meer
Databankenrecht
Lees meer
Checklist data sharing agreement
Lees meer
De verkoop en verpanding van data
Lees meer
Het delen van data
Lees meer
De bescherming van data
Lees meer
Het eigendom van data
Lees meer
Data
Lees meer
Privacyrecht
Lees meer
BG.tech
Lees meer
Vacatures
Lees meer