Checklist data sharing agreement

10 mrt 2020
Wat is een data sharing agreement

Dit is een overeenkomst tussen twee of meer organisaties waarin de afspraken zijn vastgelegd over het delen van data(sets). Dit kan gaan om persoonsgegeven en niet-persoonsgegevens. De overeenkomst definieert welke data zal worden gedeeld, voor hoe lang, met welk doel en welke beperkingen er gelden ten aanzien van het gebruik van de data. De overeenkomst geeft ook aan hoe data beveiligd moet worden, vertrouwelijk moet worden gehouden en wat er met de data moet gebeuren nadat de overeenkomst is geëindigd.

Waar moet ik op letten bij een data sharing agreement

Check wat de overeenkomst bepaalt over:

 • Hoe wordt ‘data’ gedefinieerd, welke data valt onder het bereik van deze overeenkomst
 • Welke (type van) data(sets) worden gedeeld
 • Welke partijen zullen data delen
 • Welke partijen zullen (welke) data ontvangen
 • Met welk doel wordt de data gedeeld
 • Mag de data voor andere doeleinden worden gebruikt, zo ja onder welke voorwaarden
 • Welke waarborgen gelden ten aanzien van de data en privacy
 • In welke situaties en onder welke voorwaarden kan de overeenkomst worden beëindigd
 • Welke afspraken blijven, ook na het eindigen van de overeenkomst, voortbestaan en hoe lang (bv vertrouwelijkheid van informatie, beschermingsmaatregelen met betrekking tot data en privacy).
Welke onderdelen zou een data sharing agreement moeten bevatten

Iedere overeenkomst kan uitgebreid of beperkt worden gehouden. Wanneer Nederlands recht van toepassing is op een overeenkomst, dan zijn veel aspecten al in de wet geregeld. Die zou je dus niet in de overeenkomst op hoeven te nemen. Dat houdt de omvang van de overeenkomst beperkt. Aan de andere kant is het wel handig om één document te hebben waar alle rechten en verplichtingen van partijen in staan.

In een data sharing agreement zou tenminste opgenomen moeten zijn:

 • Partijen: wie zijn de partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst; alleen voor hen bevat de overeenkomst bindende afspraken.
 • Doel: in de overwegingen formuleer je waarom partijen deze overeenkomst sluiten. Dat lijkt overbodig maar zou later cruciaal kunnen blijken wanneer een derde (bijvoorbeeld een rechter) een overeenkomst moet uitleggen. De rechter kijkt dan niet alleen naar de tekst van de overeenkomst maar ook naar de bedoelingen van partijen bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Data: op welke data ziet deze overeenkomst. Formuleer dit zo dat een derde, die niet bij de totstandkoming van de overeenkomst is betrokken, begrijpt waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 • Vertrouwelijkheid: data is van waarde en dus moet deze goed beschermd worden. Soms hebben partijen eerst een Non-Disclosure Agreement (geheimhoudingsovereenkomst) gesloten. Deze ziet (meestal) op de periode van onderzoek van een samenwerking. Die periode eindigt met de data sharing agreement. En dus moet in de data sharing agreement een bepaling worden opgenomen over de geheimhouding tijdens en na het einde van de overeenkomst.
 • Wie mag wat en onder welke voorwaarden: dit is de kern van de overeenkomst. Wie deelt welke data, wat mag de ontvanger daarmee en onder welke voorwaarden. Mag de ontvanger de data met derden (groepsbedrijven) delen?
 • Nieuwe data: wat wanneer er met de data(set) nieuwe data(set) gecreëerd wordt? Wie heeft welke rechten daarbij?
Advies?

Wat kunnen wij voor u doen:

 • Opstellen van een data sharing agreement
 • Controleren van een concept data sharing agreement
 • Optreden wanneer een partij gehandeld heeft in strijd met afspraken in een data sharing agreement

BG.tech

  Voormalig Twitter nu ook onderworpen aan massaschadeclaimprocedure
  Lees meer
  Biometrische systemen en toegangsverlening ook mogelijk in Nederland?
  Lees meer
  EU Chips Act aangenomen met grote ambities
  Lees meer
  IE/IT in de tech-sector
  Lees meer
  Zorg & Innovatie
  Lees meer
  Digitale Agenda van de EU: Een uitgebreid perspectief
  Lees meer
  Het gebruik van ChatGPT in de zorg
  Lees meer
  EU-US Data Privacy Framework: Adequaatheidsbesluit
  Lees meer
  Uitvoeren van IAMA: essentieel bij inzet algoritmes.
  Lees meer
  AP publiceert datalekken rapportage 2022
  Lees meer
  Gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens
  Lees meer
  Eigendom op data
  Lees meer
  BG.legal team is geselecteerd als eerste reserve voor Grand Challenge AI
  Lees meer
  De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
  Lees meer
  Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
  Lees meer
  DUO lanceert synthetische dataset
  Lees meer
  Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
  Lees meer
  EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
  Lees meer
  AI regulatory sandboxes en data
  Lees meer
  Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
  Lees meer
  European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
  Lees meer
  Keuzes bij cloud services
  Lees meer
  Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
  Lees meer
  Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
  Lees meer
  Risico check voor AI toepassingen
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Databankenrecht
  Lees meer
  De verkoop en verpanding van data
  Lees meer
  Data en ethiek
  Lees meer
  Het delen van data
  Lees meer
  De bescherming van data
  Lees meer
  Het eigendom van data
  Lees meer
  Data
  Lees meer
  Privacyrecht
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer