Einde onsmakelijke discussies over soort leed?

20 dec 2016

 

Vader heeft een posttraumatisch syndroom en een depressie opgelopen door een ernstig ongeval van zijn vrouw en dochtertje. Komt het leed van de vader door de waarneming van [de gevolgen van] het ongeval? Dit is shockschade. Of komt het leed van de vader door het overlijden van zijn dochtertje? Dit is affectieschade.

shockschade

Feiten
Een moeder met een dochtertje achterop de fiets wordt aangereden door een vrachtwagen. De moeder komt hierdoor ten val. Het dochtertje is onder de wielen van een vrachtwagen gekomen en ter plaatse overleden. De moeder is zwaargewond.

Kort na het ongeval komt de vader/echtgenoot ter plaatse. Op het wegdek lagen nog bebloede lakens en stoffelijke overschotten van zijn dochter die niet waren afgedekt. De man hoorde het verhaal van de politie en is hevig geëmotioneerd naar het ziekenhuis gebracht. De man ontwikkelt PTSS [Posttraumatisch Stressyndroom] en een depressie. De man is hierdoor arbeidsongeschikt. Hij vordert op basis van shockschade smartengeld en materiële schade.

Shockschade algemeen
Vergoeding van shockschade is in Nederland mogelijk onder strenge voorwaarden.

  • er moet sprake zijn van een ernstig ongeval/mishandeling
  • er moet sprake zijn van waarnemen van de ernstige gevolgen of directe confrontatie met het ongeval/mishandeling
  • er moet sprake zijn van geestelijk letsel
  • er moet sprake zijn van een nauwe band

Aan deze vereisten voldoet de vader. Er staat dus vast dat er sprake is van shockschade.

Standpunt verzekeraar
De verzekeraar van de aansprakelijke vrachtwagenchauffeur vergoedt de shockschade echter niet. De verzekeraar betwist dat er sprake is van geestelijk letsel dat het gevolg is van de confrontatie met het ongeval. De verzekeraar voert aan dat er sprake is van een rouwreactie en dus affectieschade. Affectieschade wordt in Nederland [nog] niet vergoed. Vader stapt naar de rechter.

De rechtbank
De rechtbank geeft aan dat het een illusie is dat je het leed van de nabestaande zou kunnen splitsen in leed door de shock en leed door het missen van een naaste. Medisch deskundigen kunnen hier onmogelijk een onderscheid in maken. De rechtbank ziet de volledige schade van de vader als shockschade en de verzekeraar moet dan ook de volledige schade vergoeden.

In eerdere uitspraken werd veelal toch een verdeling door de rechtbank bepaald. Thans een stap vooruit dus.

Wetsvoorstel affectieschade
Afgelopen juni zou de tweede kamer stemmen over het nieuwe wetsvoorstel affectieschade. Helaas wederom uitstel van behandeling.

Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. De nabestaanden en naasten hebben conform dit voorstel recht op een vastgesteld bedrag dat varieert tussen € 15.000,00 en € 20.000,00.

Uiteraard lost de vergoeding het leed van o.a. ouders van een overleden kind niet op maar het geeft wel erkenning voor het leed dat hen is aangedaan. Onsmakelijke discussies over soort leed hoeven niet meer gevoerd te worden.