Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking

08 feb 2021

Reclame en cosmetica: Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking.

Is het voldoende om bij het informeren over de functie van een cosmetisch product enkel te verwijzen naar de bijsluiter? Het antwoord op deze vraag lijkt nee te zijn. Aldus het Europese Hof van Justitie (HvJ).

Casus

Een Poolse schoonheidssalon stelt dat haar Amerikaanse leverancier van cosmeticaproducten de Europese wetgeving (EU-verordening nr. 1223/2009) niet naleeft. De verpakking bevat geen informatie in het Pools over de functie van het product. De leverancier stelt dat een pictogram (een hand) op de verpakking verwijst naar een bijsluiter met alle vereiste informatie in het Pools. De zaak wordt vervolgens door de Poolse rechter voorgelegd aan het HvJ.

Informatie over functie moet op verpakking

Zij oordeelt dat een dergelijke verwijzing onvoldoende is. De informatie met betrekking tot de functie van een cosmetisch product kan niet (enkel) in de bijsluiter staan beschreven, maar moet ook op de verpakking staan. Daarbij houdt informatie over de "functie van het cosmetische product" in dat de consument op de verpakking én recipiënt van het product duidelijk moet worden geïnformeerd over het gebruik en de wijze van gebruik van dat product, zodat de consument het product veilig kan gebruiken zonder dat zijn gezondheid erdoor wordt geschaad.

Vragen?

Wilt u weten of en hoe u reclame mag maken voor cosmetische- of andere lifestyle producten? Neem vrijblijvend contact op.