Geen boete voor hogeschool na val van student

12 okt 2021

Een studente volgt aan de hogeschool Circus Act en performing Art. Een onderdeel van de opleiding is ‘rope’. Hierbij moet de studente met een banddoek op hoogte een act uitvoeren. De studente kwam tijdens deze oefening op 22 november 2017 ten val naast de valmat en liep letsel op.

Boete opgelegd door staatssecretaris

De podiumkunstenbranche is bijzonder. Hiervoor gelden aanvullende arbo regels. Als (circus)artiest is het juist de bedoeling om uitvoeringen te doen die potentieel gevaarlijk zijn. Dat hoort bij het vak. Risico’s zijn niet volledig uit te sluiten, zelfs niet met de arboregels die binnen de podiumkunsten gelden. Daarom moet de staatssecretaris binnen de podiumkunsten altijd per afzonderlijk geval beoordelen of voor die situatie voldoende is gedaan om het  valgevaar zoveel mogelijk te beperken.

De staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid had in deze kwestie een boete opgelegd aan de hogeschool van € 27.000,00. Volgens de staatssecretaris had de hogeschool zich niet aan de arboregels gehouden. Voor de staats secretaris was doorslaggevend de grootte van de valmat.

Afdeling bestuursrechtspraak

Naar het oordeel van de afdeling bestuursrechtspraak heeft de hogeschool alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om een val te voorkomen. De staatssecretaris had juist alle maatregelen die de hogeschool heeft genomen in onderlinge samenhang moeten beoordelenDat heeft de staatssecretaris niet gedaan. Ook heeft de staatssecretaris bij zijn beoordeling of er sprake is van een overtreding geen enkel onderzoek gedaan naar wat binnen de branche wat betreft de grootte van een valmat en verdere valbescherming gebruikelijk is bij silkrope acts.

De hogeschool heeft aldus de arboregels niet overtreden en hoeft de boete niet te betalen.

Volledige uitspraak: ECLI:NL:RVS:2021:2226

Edith de Koning