Gemeente Maasdriel wijzigt beleid huisvesting arbeidsmigranten

22 jun 2020

De gemeente Maasdriel heeft tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2020 het gewijzigde beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld.

Een greep uit de wijzigingen:
  • De gemeente voegt toe dat bij de verlening van een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik altijd een planschadeovereenkomst wordt overeengekomen. Dit betekent kort gezegd dat indien de gemeente een succesvolle planschadeclaim krijgt tegengeworpen, de initiatiefnemer  gehouden is om de geleden schade te betalen.
  • Een initiatiefnemer is verplicht om een beheerder aan te wijzen die als eerste aanspreekpunt dient voor omwonenden en instanties in geval van overlast. De gemeente voegt toe dat de beheerder binnen het half uur op locatie aanwezig moet kunnen zijn.
  • De gemeente voegt aan haar beleid toe dat zij de huisvesting van gezinnen met kinderen en/of minderjarige personen niet wenst toe te staan.

In de gemeente Maasdriel wonen veel arbeidsmigranten. Het verhuren van een woonruimte aan arbeidsmigranten is niet altijd toegestaan. De gemeente handhaaft actief, maar dit blijkt niet altijd terecht. De advocaten van BG.legal kunnen via een korte check nagaan of u arbeidsmigranten mag huisvesten.

Neem gerust met ons contact op.

Het beleid is te raadplegen via deze link.

Michael de Marco