Gemeente Maasdriel wijzigt beleid huisvesting arbeidsmigranten

22 jun 2020

De gemeente Maasdriel heeft tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2020 het gewijzigde beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld.

Een greep uit de wijzigingen:
 • De gemeente voegt toe dat bij de verlening van een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik altijd een planschadeovereenkomst wordt overeengekomen. Dit betekent kort gezegd dat indien de gemeente een succesvolle planschadeclaim krijgt tegengeworpen, de initiatiefnemer  gehouden is om de geleden schade te betalen.
 • Een initiatiefnemer is verplicht om een beheerder aan te wijzen die als eerste aanspreekpunt dient voor omwonenden en instanties in geval van overlast. De gemeente voegt toe dat de beheerder binnen het half uur op locatie aanwezig moet kunnen zijn.
 • De gemeente voegt aan haar beleid toe dat zij de huisvesting van gezinnen met kinderen en/of minderjarige personen niet wenst toe te staan.

In de gemeente Maasdriel wonen veel arbeidsmigranten. Het verhuren van een woonruimte aan arbeidsmigranten is niet altijd toegestaan. De gemeente handhaaft actief, maar dit blijkt niet altijd terecht. De advocaten van BG.legal kunnen via een korte check nagaan of u arbeidsmigranten mag huisvesten.

Neem gerust met ons contact op.

Het beleid is te raadplegen via deze link.

Michael de Marco

  Het UEA bij inschrijven als vof en het vrijelijk beschikken over eigen materieel
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Sanctie op schending Didam-regels
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel II
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
  Lees meer
  Opheffen erfdienstbaarheid? Alleen als er écht geen redelijk belang meer is!
  Lees meer
  Opschorting van de begunstigingstermijn bij handhaving; wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Is aantasting privacy reden om vergunning te weigeren? Jazeker!
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
  Lees meer
  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
  Lees meer
  Bestuursrecht
  Lees meer