Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg

12 okt 2021

In een eerdere bijdrage is geschreven over een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) waarmee het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger zou moeten worden.

Met de bewuste wetswijziging hoeven gemeenten in aanbestedingsprocedures niet langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi).

Van pilots naar handreiking

Het schrappen van het emvi-criterium en daarmee eenvoudige aanbestedingsprocedures zonder offertes, mag er natuurlijk niet toe leiden dat goede aanbieders geen eerlijke kans op een contract krijgen. Om dit in de praktijk te testen zijn pilots uitgevoerd op het gebied van het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning via Sociale en Andere Specifieke Diensten (de SAS-procedure) zonder offertes en gunningsmethodieken. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een Handreiking SAS zonder aanbesteden (vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet)

In de handreiking zijn vier optionele inkoopprocedures van de SAS-procedure zonder emvi uitgewerkt die gemeenten kunnen volgend bij inkoop van zorg die valt onder de Jeugdwet of Wmo 2015. Zonder offertes en gunningsmethodieken kan de focus meer komen te liggen op de inhoud van zorg in plaats van op de procedure. De in de handreiking vermelde stappen en opties zijn niet uitputtend. Gemeenten mogen zelf bij inrichten van de aanbesteding bezien of het toevoegen of weglaten van stappen geboden is.

Rik Wevers