Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag

12 aug 2022

Een werknemer komt naar werk en klokt in, zet zijn computer aan en vertrekt vervolgens via de achterdeur. Aan het einde van de werkdag komt de werknemer terug en klokt die uit. In de tussentijd werd aantoonbaar niet gewerkt. De werknemer ontvangt over deze dagen salaris. Pas later blijkt het frauduleus in- en uitklokken van werknemer. De werkgever probeert daarna de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Frauduleus in- en uitklokken en inloggen bedrijfssysteem zonder te werken

Tijdens corona werkte veel medewerkers volledig of deels thuis. Het toezicht en de controle op thuiswerkers is lastig. Het fysiek aanwezig zijn op de werkvloer is eenvoudiger te controleren. Een werksysteem waarbij werknemers inloggen en activiteiten worden bijgehouden, zorgt voor enige controle. Dit systeem werkt zowel thuis als op kantoor. Toch is zo’n systeem niet waterdicht, zo blijkt uit deze zaak.

De betreffende werknemer heeft zichzelf negentien werkdagen geregistreerd in het bedrijfssysteem als ingelogd en aanwezig. In werkelijkheid was hij op die werkdagen een groot deel van de dag afwezig en zijn er geen (of nauwelijks) werkzaamheden verricht. Nadat werkgever dit ontdekte, startte zij een procedure bij de rechtbank om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Voor de rechtbank Noord-Holland was dit gedrag reden genoeg de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter noemt het gedrag van de werknemer ‘dagdieverij’. Tot deze uitspraak had ik nog nooit van deze term gehoord. Vrij uitgelegd wordt hiermee bedoeld dat de dag als het ware wordt gestolen (‘dag’ en ‘dief’).

Omdat de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen wordt ontbonden, krijgt de werknemer geen transitievergoeding en wordt de opzegtermijn niet in acht genomen.

Bekijk hier de video over ontslagrecht:

Meer weten over ontslag?

Wilt u specifiek weten hoe om te gaan met een ontslag? Of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan gerust contact op met mij [Marlies Hol]. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij BG.legal in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Marlies Hol 1