Onderneming in financiële moeilijkheden

08 mrt 2021

WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor een onderneming in financiële moeilijkheden

Als een onderneming in financiële moeilijkheden raakt of dreigt te raken en daardoor verwacht dat betalingsverplichtingen jegens derden niet meer kunnen worden nagekomen, dan kan een onderhands akkoord met haar schuldeisers uitkomst bieden. 

Een akkoord onder de WHOA kan onder andere gebruikt worden om:

  • Schulden te saneren of om te zetten in aandelen
  • Rechten van schuldeisers en/of aandeelhouder aan te passen
  • Reguliere overeenkomsten (m.u.v. arbeidsovereenkomsten) te wijzigen of beëindigen

Een WHOA-akkoord kan zowel gericht zijn op het voortzetten, als het buiten faillissement beëindigen van de onderneming. Een WHOA-akkoord kan de onderneming zelf voorbereiden, maar de rechtbank kan ook gevraagd worden een herstructureringsdeskundige te benoemen om dit voor de onderneming te doen. Ook schuldeisers en/of aandeelhouders kunnen de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige voor de onderneming aan te stellen.

Advocaten van BG.legal kunnen u helpen beoordelen of een WHOA-akkoord zinvol is voor uw onderneming en bij de voorbereiding daarvan indien u besluit dit zelf te doen. Tevens bieden wij begeleiding indien uw schuldeisers en/of aandeelhouders namens u verzoeken om een akkoord aan te bieden. Ook kunnen wij optreden als herstructureringsdeskundige en desgevraagd hiervoor offertes afgeven.

 

 

BG.legal